Angelus: Jesu frihet

 

Jesus er ikke bundet av verken rikdom, makt, ære eller noe annet. Han er aldeles fri.

 

 

Oversettelse Vuokko-Helena Caseiro
Vatikan News
 
Søndag 9. juni var evangeliesteksten:

Da han kom hjem, strømmet folk sammen igjen, så Jesus og disiplene ikke engang kunne få seg mat. Da hans nærmeste hørte det, gikk de av sted for å ta hånd om ham, for de sa: «Han er gått fra forstanden.» De skriftlærde som var kommet fra Jerusalem, sa: «Han har Beelsebul i seg! Det er ved hjelp av herskeren over de onde åndene at han driver de onde åndene ut.» […]

Mark 3,20–35 fra Bibel 2024

 

Her følger alt det pave Frans sa før angelusbønnen:

 

Kjære brødre og søstre, god søndag!

Dagens evangelium (jf. Mark 3,20–35) forteller oss at etter å ha tatt fatt på sin offentlige tjeneste stod Jesus overfor to forskjellige reaksjoner: Hans slektninger var bekymret og fryktet at han var blitt litt gal, og de religiøse myndighetene beskyldte ham for å handle under innflytelse av en ond ånd. I virkeligheten var det ved Den hellige ånds kraft at Jesus forkynte og helbredet syke. Og det var nettopp Ånden som gjorde ham guddommelig fri, altså i stand til å elske og tjene uten grenser og uten betingelser. Den frie Jesus. La oss betrakte denne Jesu frihet litt nøyere.

 

Havesyke

Jesus var fri når det gjaldt rikdom: så han forlot tryggheten i sin landsby, Nasaret, for å leve et fattig og usikkert liv (jf. Matt 6,25–34). Han tok seg gratis av syke og av hvem som helst som kom og ba ham om hjelp, uten noensinne å be om noe til gjengjeld (jf. Matt 10,8). Betingelsesløsheten ved Jesu tjeneste er dette. Og dette er også betingelsesløsheten ved enhver tjeneste.

 

Herskesyke

Jesus var fri når det gjaldt makt: Selv om han kalte mange til å følge seg, tvang han aldri noen til å gjøre det. Heller ikke søkte han støtte hos de mektige, men stilte seg alltid på de svakestes side og lærte sine disipler å gjøre det samme. Slik han hadde gjort selv (jf. Luk 22,25–27).

 

Æresyke

Og til sist var Jesus fri når det gjaldt jakt etter berømmelse og billigelse, og derfor ga han aldri avkall på å si sannheten. Selv om han måtte regne med ikke å bli forstått (jf. Mark 3,21), med å bli upopulær, til å med å måtte dø på korset. Han lot seg ikke skremme, kjøpe eller korrumpere, av intet, av ingen (jf. Matt 10,28).

 

Overdoser av kjærlighet er sunt

Jesus var en fri mann. Fri når det gjaldt rikdom, fri når det gjaldt makt, fri når det gjaldt jakt etter berømmelse. Og dette er viktig også for oss. For om vi lar oss betinge av jakten etter nytelse, makt, penger eller bifall, blir vi slaver av disse tingene. Om vi i stedet lar Guds betingelsesløse kjærlighet fylle og utvide vårt hjerte, og om vi spontant lar det flyte over, ved å gi kjærligheten videre, med hele oss, uten frykt, beregninger og betingelser, ja da vokser vi i frihet, og sprer dens vellukt også rundt oss.

 

Så kan jeg da spørre meg: Er jeg et fritt menneske? Eller lar jeg meg holde fanget av pengenes, maktens og suksessens myter og ofrer både andres og min egen sjelero og fred til dem? Sprer jeg, i de miljøer der jeg lever og arbeider, frihetens, oppriktighetens og spontanitetens friske luft?

 

Bønn

Måtte jomfru Maria hjelpe oss å leve og elske slik Jesus lærte oss, i Guds barns frihet (jf. Rom 8,15.20–23). 

 

Les mer: