EKTESKAPSBLANKETT C


Mht. mitt ekteskap med ........................

erklærer jeg på ære og samvittighet

at den erklæring jeg har avgitt/skal avgi på det borgerlige skjema "Erklæring fra brudefolkene før prøving av ekteskapsvilkårene" der jeg på ære og samvittighet anerkjenner at min fremtidige ektefelle har lik rett til skilsmisse som meg,

  • kun relaterer seg til hva som er nedfelt i norsk borgerlig lovgivning
  • overhodet ikke gir uttrykk for at guddommelig rett skulle gi noen person rett til skilsmisse
  • ikke er uttrykk for noen form for reservasjon eller betingelse fra min side når det gjelder mitt ekteskapelige samtykke eller ekteskapsløfte

............................................., den ...........................................

............................................
Underskrift