Olavs omvendelse

Katolsk Akademi og St. Olav menighet inviterer til feiring av Olav den Helliges omvendelse og dåp torsdag 23. oktober.

Foredrag ved biskop Bernt Eidsvig og arkeolog Øystein Ekroll.

Les mer
 

Kontakt oss

Se også Ofte stilte spørsmål og hjelp til praktiske spørsmål.


Kontakt www.katolsk.no:

Nettstedet drives av Informasjonstjenesten i Oslo katolske bispedømme.

For innspill og oppdateringer:
E-post  webred@katolsk.no Telefon  23 21 95 16 (Andreas Dingstad)
For teknisk support og informasjon:
E-post  webmaster@katolsk.no Telefon  23 21 95 34 (Mats Tande)

Kontakt Informasjonstjenesten:

Har du spørsmål om Den katolske kirke?

E-post  it@katolsk.no Telefon  23 21 95 16

Kontakt pressekontakt i Oslo katolske bispedømme:

E-post  presse@katolsk.no Telefon  23 21 95 29 / 92 61 45 90 (p. Pål Bratbak)

Adresseforandringer:

E-post  adresseforandring@katolsk.no Telefon  23 21 95 10

Kirkebidrag / skattefradrag:

E-post  kirkebidrag@katolsk.no Telefon  23 21 95 00

Kontakt Oslo katolske bispedømme:

E-post  okb@katolsk.no Telefon  23 21 95 00 - eller se hele organisasjonen

Kontakt Trondheim stift:

E-post  mn@katolsk.no Telefon  73 52 77 05 - eller se hele organisasjonen

Kontakt Tromsø stift:

E-post  nn@katolsk.no Telefon  77 68 42 77 - eller se hele organisasjonen

Kontakt en prest:

Se prester i Oslo katolske bispedømme, Trondheim stift, Tromsø stift.

Kontakt en menighet:

Se liste over landets katolske menigheter

Kontakt Innvandrersjelesorgen i Oslo katolske bispedømme:

E-post  innvandrersjelesorg@okb.katolsk.no Telefon  23 21 95 49 / 23 21 95 43 - eller ansvarlig for ulike språkgrupper

Kontakt et kloster/ordenssamfunn i Norge:

Se liste over ordenssamfunn.

Kontakt St. Olav - katolsk kirkeblad:

Sendes alle registrerte katolske husstander i Norge.

E-post  kirkeblad@katolsk.no Telefon  23 21 95 00 / nettsider

Kontakt Norges Unge Katolikker:

Den katolske kirke i Norges barne- og ungdomsorganisasjon.

E-post  nuk@nuk.no Telefon  23 21 95 40 / 41; www.nuk.no

Kontakt Caritas Norge:

Den katolske kirkes bistandsorganisasjon.

E-post  caritas@caritas.no Telefon  23 33 43 60; www.caritas.no

Kontaktperson ved mistanke om seksuelle overgrep begått av kirkelig medarbeider:

Se Fagetisk råd.


Teknisk support: Fjernstyring