Messetider for påsken

Se også ordinære messetider.

Messetider for påsken 2018

PALMESØNDAG
09.00 Messe på polsk
11.00 Høymesse
14.00 Messe på polsk

SKJÆRTORSDAG
17.00 Messe på polsk
20.00 Høytidelig aftenmesse

LANGFREDAG
11.30 Korsveiandakt på polsk
12.00 Liturgi på polsk
14.30 Korsveiandakt
15.00 Høytidelig langfredagsliturgi

PÅSKEAFTEN
09.00 Velsignelse av påskemat (polsk)
10.00 Velsignelse av påskemat (polsk)
12.00 Velsignelse av påskemat (polsk), Hareid
14.00 Velsignelse av påskemat (polsk), Sykkylven
21.15 Velsignelse av påskemat
21.30 Påskenattsmesse

1. PÅSKEDAG
09.00 Messe på polsk
11.00 Høymesse
14.00 Messe på polsk
16.00 Høymesse i Ikornnes krk.

2. PÅSKEDAG
11.00 Høymesse

av Webmaster publisert 20.04.2010, sist endret 22.06.2018 - 11:54