Messetider for påsken

Se også ordinære messetider.

Messetider for påsken 2016

Søn. 20.03

Palmesøndag /C

Jes 50,4-7; Fil 2,6-11; Luk 22,14-23,56

Søndagsskole i messen kl. 11:00

11:00

14:00

17:00

Høymesse i St. Torfinn kirke

Messe på norsk i Steinkjer, Egge kirke

Messe på polsk i Levanger

Tors.24.03

Skjærtorsdag

2 Mos 12,1-8.11-14; 1 Kor 11,23-26; Joh 13,1-15

18:00

Aftenmesse til minne om Herrens hellige nattverd  med tilbedelse etter messe

Fre. 25.03

Langfredag

Jes 52,13-53,12;Hebr 4,14-16;5,7-9;Joh 18,1-19,42

12:00

18:00

Økumenisk korsvandring i byen

Feiring av Jesu lidelseshistorie.

Faste - og abstinensdag

Lør. 26.03

Påskevigilien

1 Mos 1,1-2,2; 1 Mos 22,1-18; 2 Mos 14,5-15,1a; Jes 54,5-14; Jes 55,1-11; Bar 3,9-15.32-4,4; Esek 36,16-17a.18-28; Rom 6,3-11; Luk 24,1-12

15:00

15:00

18:30

22:00

Messe på polsk i Steinkjer, Egge kirke

Velsignelse av påske mat i Levanger

Messe på polsk i Overhalla (Ranem kirke)

Høymesse i Levanger - Påskenattsliturgi -

Søn. 27.03

Påskedag

Apg 10,34a.37-43; Kol 3,1-4 eller 1 Kor 5,6b-8; Joh 20,1-9 eller Luk 24,1-12

10:00

11:00

 

Messe på polsk i Stjørdal kirke

Høymesse i St. Torfinn kirke

 

av Webmaster publisert 20.04.2010, sist endret 20.06.2018 - 15:13