Se biskopens video

Vignett video biskop Eidsvig

I en video til katolikkene i Norge forteller biskop Bernt Eidsvig om sin rolle i en raskt voksende kirke, og hvordan og hvorfor han utfører sine oppgaver.

Lesetips

Apostolisk brev fra pave Frans til alle ordensfolk i anledning av det gudviede livs år.

Les mer
 

Molde

Opprettet 1923. Sognet omfatter Romsdal i fylket Møre og Romsdal: Molde, Vestnes, Rauma, Nesset, Midsund, Sandøy, Aukra, og Fræna. 3.809 km². Befolkningsstatistikk. Historikk.

Menighetstilhørighet etter postnummer og etter kommune.

E-post Molde(at)katolsk(dot)no

Menigheten har et eget nettsted, se molde.katolsk.no

St. Sunniva MoldeSt. Sunniva kirke

Innviet 23. juli 1933; det første kapell innviet av kardinal van Rossum den 27. juli 1923.

Parkveien 25, 6413 Molde
Telefon 71 25 14 67 Telefax 71 25 79 11 Bankkonto 9650.20.07987, org.nr. 882.745.082
Messetider

Sogneprest:
P. Marcelin Rediu (fra 1. oktober 2012)
Kapellan:
P. Tomasz Bazuła (fra 1. september 2014, 70% stilling – bor i Kristiansund)
Kirkelige assistenter:
Sr. Imelda V. Macaya
Menighetsråd:
Leder: Pål Godwin Knudsen Adresse Hagnesvegen 117, 6390 Vestnes Telefon 71 18 06 47 E-post paal(at)godwin(dot)no
Medlemmer: Simone de Souza, Susana Hjelset, Wenche Bolseth, Rose Marie Harnes, Ludwik Matuszkiewicz
Representant fra MSHT-søstrene: Sr. Bituin A. Balaoing
Pastoralrådsrepresentant:
Berty Remkes-Standal

Missionary Servants of the Holy Trinity