Trondheim

Sognet omfatter Sør-Trøndelag fylke. 18.848 km². Befolkningsstatistikk. Historikk.

Opprettet 23. februar 1902. Jesu Hjerte menighet i Trondhjem, opprettet 1872, sammenslått med St. Olav i 1929.

Menighetstilhørighet etter postnummer og etter kommune.

E-post Trondheim(at)katolsk(dot)no

Menigheten har et eget nettsted, trondheim.katolsk.no, og er på Facebook.

St. Olav domkirke

Adresse Schirmers gate 1, 7012 Trondheim Telefon 73 52 12 14 Telefax 73 52 39 01 Bankkonto 4200.59.64088, org.nr. 974.265.141
Gaver til Nye St. Olav domkirke: Bankkonto 4200.36.09736
Messetider

Det finnes en (ufullstendig) liste over kirker oppkalt etter den hellige Olav.

Sogneprest:
P. Egil Mogstad (fra 29. oktober 2015)
Kapellaner:
P. Sławomir Czuba (fra 1. september 2014, 70% stilling)
P. Piotr Ostafin (fra 15. oktober 2015, 100% stilling)
Øvrige prester i menigheten:
P. Olav Müller SS.CC.
P. Simon Vo Hoang Phuong Linh
Kantor:
ulf(dot)schancke(at)katolsk(dot)noE-post Ulf Schancke
Menighetsråd (2014 – )
Jan Inge Fossmo (leder) Telefon +47 72 90 05 56
Isabel Bjørnaas nestleder, Trude Waage (sekretær), Lam Nguyen Hoang, Yosef Solomon Kelit, Josef Solawa og Suzana Zoric.
Pastoralrådsrepresentant:
Teresita Olsen
Ekstraordinære kommunionsutdelere:
Leonila G. Rønning, Jon Einar Dalseg, Oscar Caviedes, Van-Trang Thi Pham
Polsk gruppe

St. Eystein bokhandel

Bankkonto 4200.59.67923


Birgittaklosteret

Klosterkirken Hellige Birgitta og Hellige moder Elisabeth.

Messetider

av Webmaster publisert 03.11.2010, sist endret 06.04.2017 - 13:38