Messetider i julen for St. Olav menighet, Trondheim

Messetider for julen 2017

Lørdag 23. desember:
18.00: Søndagens messe (engelsk)

Søndag 24. desember - 4. søndag i Advent
09.00: Stjørdal: Messe (polsk)
11.00: Lest messe
13.00: Messe (polsk)

Søndag 24. desember – Høytid med oktav - Juleaften
15.00: Julespill
24.00: Midnattsmesse
24.00: Tiller: Midnattsmesse (polsk)

Mandag 25. desember – Juledag
11.00: Høymesse
13.00: Messe (polsk)
16.00: Støren: messe (polsk)
18.30: Oppdal: messe (polsk)

Tirsdag i juleoktaven 26. desember – 2. Juledag 
Hl. Stefan, diakon og kirkens første martyr:
11.00: Høymesse
12.00: Frøya: messe (engelsk)
18.00: Løkken Verk: messe (polsk)

Onsdag i juleoktaven 27. desember – Hl. Johannes apostel og evangelist
18.00: Messe 

Torsdag i juleoktaven 28. desember – De uskyldige barn i Betlehem
18.00: Messe

Fredag i juleoktaven 29. desember – Hl. Thomas Becket
18.00: Messe

Lørdag i juleoktaven 30. desember:
15.00: Messe (fransk)
18.00: Messe (engelsk)

Søndag 31. desember – Festen for Den hellige familie:
09.00: Messe (latin)
11.00: Høymesse
13.00: Messe (polsk) 

Mandag 1. januar – Nyttårsdag – Høytiden for Guds hellige Mor Maria:
11.00: Høymesse
13.00: Messe (polsk)
18.00: Messe (engelsk) 

Lørdag 6. januar – Høytiden for Herrens Åpenbaring
Kollekt til Barne-Missio
09.00: Messe (polsk)
11.00: Høymesse
Juletrefest etter høymessen
14.00: Oppdal: messe (polsk)
17.00: Støren: messe (polsk)
18.00: Søndagens messe (engelsk)

Søndag 7. januar – Festen for Herrens Dåp
09.00: fromesse (latin)
11.00: Høymesse
13.00: Messe (polsk)

 

På Oppdal: Fagerhaug kirke

På Støren: Støren kirke

På Løkken Verk: Bjørnli kapell

På Stjørdal: Kimen Kulturhus

På Frøya: Sistranda bedehus

Når sted ikke er nevnt, finner messen sted i St. Olav domkirke.