Trond (1371-1381)

Av Olav Martinsen


Det er mulig at domkapitlet på en eller annen måte har postulert eller valgt Trond Gardarsson. Men noe slikt framgår ikke av pavens skrivelse. I følge denne var Trond blitt providert til erkebiskop, da paven spesielt hadde forbeholdt seg retten til å besette erkesetet. Men domkapitlet må allikevel ha gjort paven oppmerksom på Trond, som var korbror i Nidaros, for i sin skrivelse framholdt paven at Trond var blitt providert med råd av domkapitlet.

Fra erkebiskop Tronds opphold i Avignon i forbindelse med hans vielse har vi flere skrivelser som han har fått med seg hjem igjen. En av disse er av særlig interesse, idet den må bygge på hans egne opplysninger om de geistlige forhold i Nidaros bispedømme. Etter det Trond har berettet, hadde det i Nidaros by og bispedømme pleid være omtrent 300 prester, men på grunn av dødelighet i forbindelse med pesten som hadde vært sterk i disse strøk, var det nå ikke mer enn 40 prester, som nesten alle var gamle og avfeldige. Det var derfor i ikke liten utstrekning blitt holdt færre messer, da det i Nidaros var få eller ingen ektefødte som var verdige til å bli prester. På grunn av disse forhold fikk Trond bemyndigelse til å dispensere 20 uektefødte og 10 prestesønner slik at de kunne bli prester.

Da Trond ble viet i Avignon, nøyde han seg med å love å betale de foreskrevne avgifter. I 1377 betalte Trond 254 gylden til det pavelige kammer, og antakelig har han samtidig betalt en lignende sum til kardinalkollegiet. Ved sin død i 1381 var Trond enda skyldig 328 gylden. Når vi tenker på at hans to forgjengere, Arne og Olav, med fire års mellomrom med en gang hadde betalt alle avgifter både til kammeret og kollegiet, er det verd å bemerke at Trond intet betalte ved sin vielse, og at han først seks år etter betalte litt over halvparten, og at det resterende enda ikke var betalt ved hans død etter at han hadde vært erkebiskop i 10 år. Vi må regne med at sterkt sviktende økonomi kan ha vært grunnen til at Trond opptrådte annerledes enn sine umiddelbare forgjengere på dette punkt; at han virkelig hadde alvorlige vanskeligheter for å klare sine økonomiske forpliktelser til kurein og heller ikke kunne oppfylle dem.

av Webmaster publisert 21.12.1996, sist endret 21.12.1996 - 00:42