Stiftets historie - overhyrder

Se også


Opprettet som Stift (prælatura) 28.3.1979, tidligere Det apostoliske vikariat Mellom-Norge (4.2.1953), tidl. apostolisk Prefektur (11.4.1935), tidl. kirkedistrikt "sui iuris" (7.4.1931), tidl. del av Det apostoliske vikariat Norge (11.3.1892), tidl. apostolisk Prefektur (17.8. 1869), tidl. misjonsområde "sui iuris" Norge (7.8. 1868), tidl. del av Det apostoliske vikariat Sverige siden Kirken igjen ble tillatt i Norge ved kongelig resolusjon 6.3.1843. Det finnes også en oversikt over den katolske kirkes biskoper i Nidaros (Trondheim) før reformasjonen.

Overhyrder

1843 – 1868
Vikar og biskop (1862) Laurentius J. Studach (Ap. Vikariat Sverige), født 25.1.1796 i Sveits, titularbiskop av Orthosia (1862)
1869 – 1887
Prefekt Bernard Bernard, født 21.7.1821 i Frankrike
1887 – 1922
Prefekt og biskop (1892): Johannes Olaf Fallize, født 9.11.1844 i Luxembourg, titularbiskop av Elusa 1892
1922 – 1928
Biskop dr. Johannes Smit, født 19.2.1883 i Nederland, titularbiskop av Paralus 1922
1928 – 1930
Apostolisk administrator: Olav Offerdahl, født 12.12.1857 i Årdal i Sogn
1930
Biskop: Olav Offerdahl (titularbiskop av Selja)
1930 – 1932
Apostolisk administrator: Msgr. Henrik Irgens, født 25.1.1899 i Kristiania (Oslo)
1932 – 1945
Prefekt Cyprian Witte SS.CC., født 27.8.1890 i Tyskland
1945 – 1953
Prefekt Antonius Deutsch SS.CC, født 9.2.1896 i Tyskland
1953 – 1974
Biskop Johannes Rüth SS.CC, født 8.9.1899 i Tyskland
1974 – 1975
Apostolisk administrator: Gerhard Schwenzer SS.CC, født 1.10.1938 i Tyskland
1975 – 1983
Biskop/biskop-prelat: Gerhard Schwenzer SS.CC, titularbiskop av Hólar 1975–1979, biskop-prelat av Trondheim 1979-1983
1983 – 1988
Apostolisk administrator "sede vacante": biskop Gerhard Schwenzer SS.CC.
1988 – 1997
Apostolisk administrator "sede vacante et ad nutum Sanctæ Sedis": p. Georg Müller SS.CC, født 7.6.1951 i Tyskland
1997 – 2009
Biskop-prelat: Georg Müller SS.CC.
20092020
Apostolisk administrator "sede vacante": biskop Bernt Eidsvig Can.Reg, f. 12. september 1953 i Rjukan, Norge
2020 – 
Biskop-prelat: Erik Varden OCSO, f. 13. mai 1974 i Sarpsborg, Norge
av Webmaster publisert 21.01.2010, sist endret 20.10.2019 - 23:03