St. Eystein Bokhandel

Adresse  Schirmers gate 1 A, 7012 Trondheim Telefon  73 80 87 50  Telefax  73 52 88 85 Bankkonto  4200.59.67923, org.nr. 920 393 357

Leder:
Per Albert Vold
Kontaktperson:
Eli Åm, Telefon +47 900 29 619
Åpningstider:
Mandag–fredag: kl. 10.00–16.00

Lørdag: kl. 12.00–15.00
Søndager: Før og etter høymessen, og polsk messe.

av Webmaster publisert 06.04.2010, sist endret 18.06.2018 - 13:42