Messetider for St. Lorenzo Ruiz kapelldistrikt, Bjørnevatn

Særlig i jule- og påskehøytidene og tildels om sommeren må man regne med avvik. Messene er på norsk dersom ikke annet er oppgitt.

Se også en landsomfattende oversikt.

Messetider under koronapandemien

OBS! Disse messetidene kan være utdaterte!

På grunn av de skiftende reglene for smittevern finner du en oppdatert oversikt over messetider på menighetens lokale nettside.

 


Facebook

Se Facebook-siden for oppdaterte messetider for Øst-Finnmark.

Ordinære messetider for Bjørnevatn

Messested: St. Lorenzo Ruiz' kapell, Nybrottsveien 5, 9910 Bjørnevatn

Telefon ansvarlig prest: 99 64 45 78

Søndag
17.00 Messe
Mandag–fredag
18.00 Messe

Ordinære messetider for Vadsø

Messested: Den Hellige Treenighets kapell, Inspektør Hansens gate 18, 9800 Vadsø.

Telefon ansvarlig prest: 99 64 45 78

Søndag
11.00 Messe

Ordinære messetider for Båtsfjord

Messested: Båtsfjord kirke (DNK), Prestegårdsbakken 4, 9990 Båtsfjord.

Telefon ansvarlig prest: 99 64 45 78

En søndag i måneden (Se dato på Facebook)
15.00 Messe

 

av Webmaster publisert 16.12.2010, sist endret 15.07.2021 - 20:35