Messetider for påsken

Se også ordinære messetider.

Messetider for påsken 2018

Palmesøndag
Kl. 11.00

Onsdag
Kl. 19.00

Skjærtorsdag
Kl.18.00

Langfredag
Kl. 15.00

Lørdag
-Skriftemål 15.00-17.00
-Matvelsignelse kl. 16.00

HERRENS OPPSTANDELSE
Påskevigilien
Kl. 21.00

1. Påskedag
kl. 11.00

2. Påskedag
Kl. 11.00
Kl. 18.00 polsk

av Webmaster publisert 20.04.2010, sist endret 23.03.2018 - 09:52