Messetider for påsken

Se også ordinære messetider.

Messetider for påsken 2018

Skjærtorsdag, 29. mars
Kl. 19.00 Aftenmesse til minne om Herrens hellige nattverd
Kl. 20.00 Tilbedelse i stillheten

Langfredag, 30. mars
Kl. 10.00 Korsveisandakt
Kl. 17.00 Feiring av Herrens lidelse

Påskelørdag, 31. mars
Kl. 13.00 Velsignelse av Påskemat
Kl. 21.00 Påskevigilien

Påskesøndag, 1. april
Kl. 11.00 Messe

Påskemandag, 2. april
Kl. 11.00 Messe i Påskeoktaven

av Webmaster publisert 20.04.2010, sist endret 15.03.2018 - 13:48