Messetider i julen for St. Sunniva menighet, Harstad

Link til billettsystemetI perioder der myndig­hetene har innført strenge Corona-restriksjoner kan det være nød­vendig med forhånds­påmelding til gudstjenester. Sjekk https://billett.katolsk.no/

Messetider for julen 2021

Julaften, 24. desember
Kl. 13.00 Barnas julegudstjeneste 
Kl. 24.00 Midnattsmesse
 
Første juledag, 25. desember
Kl. 11.00 Høymesse i St. Sunniva kirke, Harstad
OBS: Ingen kveldsmesse!
 
Andre juledag, 26. desember
Kl. 11.00 Høymesse i St. Sunniva kirke, Harstad
Kl. 16.00 Høymesse på Sortland (Menighetshuset, Strandgt 61) 
 
Nyttårsdag, 1. januar 2022
Kl. 18.00 Messe i St. Sunniva kirke, Harstad
 
Søndag, 2. januar 2022
Kl. 11.00 Messe
Kl. 18.00 Messe
Skriftemål etter avtale.