FASTE

Askekors

Fastetidens skriftlesninger og liturgi: Hjelpemidler til forvandling

Les mer
 

Messetider for St. Sunniva menighet, Harstad

Særlig i jule- og påskehøytidene og tildels om sommeren må man regne med avvik. Messene er på norsk dersom ikke annet er oppgitt.

Se også en landsomfattende oversikt.

Ordinære messetider for St. Sunniva kirke (Harstad)

Søndag og høytider
kl. 11.00 Messe
kl. 18.00 Rosenkrans
kl. 18.30 1. søndag i måneden: Messe på polsk
kl. 18.30 2. søndag i måneden: Messe på engelsk
Mandag–lørdag
kl. 18.00 Rosenkrans
kl. 18.30 Messe
Katekese
kl. 11.00 hver 2. lørdag i måneden
Skriftemål
fra kl. 10.30 søndag
fra kl.17.30 hverdager

Ordinære messetider for Sortland

Messested: Familiestua, Parkveien 3, 8400 Sortland.

3. søndag i måneden
kl. 17.00 Messe

Ordinære messetider for Myre

Messested: Myre kirke, Kirkeveien 10, 8430 Myre.

4. søndag i måneden
kl. 17.00 Messe
Emneord: