Messetider for Den Hellige Ånds menighet

 

Mosjøen

Messene feires i Den Hellige Ånds Kirke, Mosjøen, Jonas Lies gt. 7.

Messeplan for 2016 bygger på følgene system (med unntak for høytider): kl. 11.00 på 1., 3. og 5. søndag i måneden ellers kl. 18.00

 

JANUAR - SØNDAGER

3.01.2016  kl. 11.00

10.01.2016  kl. 18.00

17.01.2016  kl. 11.00

24.01.2016  kl. 18.00

 

FEBRUAR - SØNDAGER

7.02.2016    kl. 11.00

10.02.2016 ASKEONSDAG KL. 18.00

14.02.2016  kl. 18.00

21.02.2016  kl. 11.00

28.02.2016  kl. 18.00

 

MARS -  SØNDAGER

6.03.2016  kl. 11.00

13.03.2016  kl. 18.00

20.03.2016  kl. 11.00

25.03.2016  Langfredag kl. 15.00

26.03.2016 PÅSKEVIGILIEN KL. 21.00

  1. 1. PÅSKEDAG kl. 11.00

 

APRIL - SØNDAGER

3.04.2016  kl. 11.00

4.04.2016 KL. 18.00 HERRENS BEBUDELSE

10.04.2016  kl.18.00

17.04.2016   kl. 11.00

24.04.2016   kl. 18.00

 

MAI - SØNDAGER

1.05.2016  kl. 11.00

5.05.2016 KL.18.00 KRISTI HIMMELFART

8.05.2016  kl. 18.00

15.05.2016  kl. 11.00 PINSE - MENIGHETENS HOVEDFEST

16.05.2016 kl. 11.00 ANDRE PINSEDAG

22.05.2016  kl. 11.00(unntak)  KONFIRMASJON

29.05.2016  kl. 11.00 FESTEN FOR KRISTI LEGEME OG BLOD

 

JUNI - SØNDAGER

3.06.2016 kl. 18.00 JESU HJERTEFEST

5.06.2016  kl. 11.00         

12.06.2016  kl. 18.00

1906.2016 . kl. 11.00

24.06.2016 kl. 18.00  Johannes Døperens fødsel

26.06.2016  kl. 18.00

29.06.2016 kl.18.00 De hellige Apostler Peter og Paulus

 

JULI - SØNDAGER

3.07.2016  kl. 11.00

10.07.2016  kl. 18.00

17.07.2016  kl. 11.00

24.07.2016   kl. 18.00

31.07.2016  kl. 11.00

AUGUST  -  SØNDAGER

7.08.2016  kl. 11.00

14.08.2016  kl. 18.00

21.08.2016  kl. 11.00

28.08.2016  kl. 18.

 

Mo i Rana (Selfors)

Messene feires i Vår Frelsers kirke, Skipper Nilsens gate 49, Selfors.

Messeplan for 2016 bygger på følgene system (med unntak for høytider): kl. 11.00 på 2. og 4. søndag i måneden ellers kl. 18.00

 

JANUAR  -  SØNDAGER

3.01.2016  kl. 18.00

10.01.2016  kl. 11.00

17.01.2016  kl. 18.00

24.01.2016  kl. 11.00

 

FEBRUAR - SØNDAGER

7.02.2016  kl. 18.00

14.02.2016  kl. 11.00

21.02.2016  kl. 18.00

28.02.2016  kl. 11.00

 

MARS  -  SØNDAGER

6.03.2106  kl. 18.00

13.03.2016  kl. 11.00

20.03.2016  kl. 18.00

  1. SKJÆRTORSDAG kl. 18.00
  2. 1. PÅSKEDAG kl.18.00

 

APRIL  -  SØNDAGER

3.04.2016  kl. 18.00

10.04.2016  kl.11.00

17.04.2016  kl. 18.00

24.04.2014  kl. 11.00

 

MAI - SØNDAGER

1.05.2016  kl. 18.00

8.05.2016  kl. 11.00

15.05.2016  kl. 18.00  PINSE

22.05.2016  kl. 18.00 (unntak)

29.05.2016  kl. 18.00

 

JUNI - SØNDAGER

5.6.2016  kl. 18.00

12.06.2016  kl. 11.00

19.06.2016  kl. 18.00

26.06.2016  kl. 11.00

 

JULI  -  SØNDAGER

3.07.2016  kl. 18.00

  1. 07.2016 kl. 11.00

17.07.2016  kl. 18.00

24.07.2016  kl. 11.00

31.07.2016  kl. 18.00

AUGUST  -  SØNDAGER

7.08.2016  kl. 18.00

14.08.2016  kl. 11.00

21.08.2016  kl. 18.00

28.08.2016  kl. 11.00

 

Brønnøysund

Messene feires i Brønnøysund (Sykehjemmet, Skules vei 13, 8900 Brønnøysund, bakinngang).

Messeplan for 2016 bygger på følgene system (med unntak for høytider): Brønnøysund kl. 16.30 1. lørdag i måneden (ingen messe i juli og august!)

 

Januar ingen Gudstjeneste

Februar   6.02.2016  kl. 16.30

Mars        5.03.2016  kl. 16.30

PÅSKE  2. Påskedag  28.03.2016    kl. 18.00

April  ingen Gudstjeneste

Mai  7.05.2016  kl. 16.30

Juni 4.06.2016  kl. 16.30

Nesna

Messene feires i Den Evangelisk-Lutherske frikirken (Strandlandsvegen, 8700 Nesna).

Messeplan for 2016 bygger på følgene system (med unntak for høytider): Nesna kl. 17.00 2. lørdag i måneden (ingen messe i juli og august!)

 

Januar      9.01.2016  kl. 17.00

Februar    13.02.2016  kl. 17.00

Mars    12.03.2016  kl. 17.00

PÅSKE  1. Påskedag 27.04.2016   kl. 15.30

April 09.04.2016  kl. 17.00

Mai  14.05.2016 kl. 17.00

Juni  11.06.2016  kl. 17.00

 

Sandnessjøen

Messene feires i sykehuskapellet (Prestmarkveien 1, 8800 Sandnessjøen).

Messeplan for 2016 bygger på følgene system (med unntak for høytider): Sandnessjøen kl. 18.00 3. lørdag i måneden (ingen messe i juni og august!).

 

Januar  16.01.2016  kl. 18.00

Februar   20.02.2016  kl. 18.00

Mars   2.PÅSKEDAG 28.03.2016    KL. 12.00

April 16.04.2016  kl. 18.00

Mai 21.05.2016  kl. 18.00

Juni  18.06.2016  kl. 18.00

  

Træna

Messene feires  siste tirsdager i måneden i Træna kirke. (Ingen Gudstjeneste i juli og august.)

Januar 26.01.2016 kl. 18.00

Februar 23.02.2016 kl. 18.00

Mars PÅSKEFEIRING  ONSDAG  30.03.2016 KL. 18.00

April 26.04.2016 kl. 18.00

Mai 24.04.2016kl. 18.00

Juni 28.06.2016 kl. 18.00

 

av Webmaster publisert 21.12.2010, sist endret 26.01.2016 - 14:27