FASTE

Askekors

Fastetidens skriftlesninger og liturgi: Hjelpemidler til forvandling

Les mer
 

Messetider for Den Hellige Ånds menighet

Særlig i jule- og påskehøytidene og tildels om sommeren må man regne med avvik. Messene er på norsk dersom ikke annet er oppgitt.

Se også en landsomfattende oversikt.

Ordinære messetider

Mosjøen

Messene feires i Den Hellige Ånds Kirke, Mosjøen, Jonas Lies gt. 7

Januar 2015

4. kl. 11.00

11. kl. 18.00

18. kl. 11.00

25. kl. 18.00

Februar 2015

1.kl. 11.00

8.kl.18.00

15.kl. 11.00

18.ASKEONSDAG kl. 18.00

22. kl. 18.00

Mars 2015

1. kl. 11.00

8. kl. 18.00

15. kl. 11.00

19. KL. 18.00 Den Hellige Josef

22. kl. 18.00

25.kl. 18.00 Herens Bebudelse

29. kl. 11.00 PALMESØNDAG

Påsketiden

03.04.2015 langfredag (særkollekt) kl. 15.00

04.04.2015 Påskevigilien kl. 22.00

05.04.2015 1. Påskedag kl. 11.00

06.04.2015 2. påskedag ingen Messe

I Mosjøen feires Gudstjenester også på onsdager kl. 18.00


Mo i Rana (Selfors)

Messene feires i Vår Frelsers kirke, Skipper Nilsens gate 49, Selfors.

Januar 2015

4. kl. 18.00

11. kl. 11.00

18. kl. 18.00

25. kl. 11.00

Februar 2015

1. kl. 18.00

8. kl. 11.00

15. kl. 18.00

22. kl. 11.00

Mars 2015

1. kl. 18.00

8. kl. 11.00

15. kl. 11.00

22. kl. 18.00

29. kl. 18.00 PALMESØNDAG

Påsketiden

02.04.2015 skjærtorsdag kl.18.00

03.04.2015 langfredag ( ingen Messe)

05.04.2015 1. Påskedag kl. 18.00

06.04.2015 2. Påskedag ingen Messe


Brønnøysund

Messene feires i Brønnøysund (Sykehjemmet, Skules vei 13, 8900 Brønnøysund, bakinngang). 

Februar 2015

lørdag 07.02. kl. 16.30

Mars 2015

lørdag 07.03 kl. 16.30

Påsketiden

langfredag ( ingen Messe)

06.04.2015 2. Påskedag kl. 18.00


Sandnessjøen

Messene feires i sykehuskapellet (Prestmarkveien 1, 8800 Sandnessjøen). 

Januar 2015

lørdag 17.01 kl. 18.00

Februar 2015

1ørdag 21.02. kl. 18.00

Mars 2015

lørdag 21.03 kl. 18.00

Påsketiden

langfredag ( ingen Messe)

06.04.2015 2. Påskedag kl. 12.00

Hommelstø

Februar 2015

lørdag 07.02. kl. 14.00

Mars 2015

lørdag 07.03. kl. 14.00


Nesna

Messene feires i Den Evangelisk-Lutherske frikirken (Strandlandsvegen, 8700 Nesna). 

Januar 2015

lørdag 10.01. kl. 17.00

Februar 2015

lørdag 14.02. kl. 17.00

Mars 2015

lørdag 14.03. kl. 17.00

Påsketiden

langfredag ( ingen Messe)

05.04.2015 1. Påskedag kl. 15.00

Emneord: