Messetider i julen for Vår Frue menighet, Tromsø

Messetider for julen 2018

Vår Frue kirke

 

24.12.18   JULAFTEN   

Kl. 24.00  MIDNATTSMESSE   

 

HERRENS FØDSEL 25.12.18  1. juledag 

Høytid med søndagsplikt  

Kl. 11.00 Høymesse

Julespill ved barna etter høymessen

Kl. 17.15 Messe på polsk

Kl. 19.00 Aftenmesse

 

26.12.18  2. juledag  Den hl. Stefan 

Bønnedag for de forfulgte og undertrykte kristne

Kl. 11.00 Høymesse 

Kl. 15.00 Den hellige Messe i Heggelia kapell 

 

DEN HELLIGE FAMILIE 30.12.18

Jesus, Maria og Josef     

Kl. 11.00  Høymesse

Kl. 19.00 Aftenmesse Nyttårsaften

 

01.01.19 Høytiden for Guds hellige mor Maria      

Kl. 19.00 Aftenmesse

 

06.01.19 Høytiden for Herrens åpenbaring

(De hellige tre kongers fest)

Kl. 11.00 Høymesse

Kl. 17.15 Messe på polsk

Kl. 19.00 Aftenmesse

Særkollekt til Det pavelige misjonsverk for en hellig barndom.

 

13.01.19 Herrens dåp

Kl. 11.00 Høymesse

Kl. 19.00 Aftenmesse

 

 

SKRIFTEMÅL:

Søndag (23.12.18): 10.00 – 10.45 og kl. 18.00 – 18.45

Mandag (24.12.18): 10.00 – 10.50

Ellers etter avtale med biskopen eller prestene