Messetider i julen for Vår Frue menighet, Tromsø

Messetider for julen 2019

I Vår Frue Kirke


24.12.19 JULAFTEN
kl. 24.00 MIDNATTSMESSE

25.12.19 1. juledag – HERRENS FØDSEL 
Høytid med søndagsplikt
kl. 11.00 høymesse. Julespill ved barna etter høymessen
kl. 17.15 messe på polsk
kl. 19.00 aftenmesse

26.12.19 2. juledag – Den hl. Stefan
kl. 11.00 høymesse Bønnedag for de forfulgte og undertrykte kristne
Den hellige Messe i Heggelia kapell kl. 15.00

29.12.19 DEN HELLIGE FAMILIE – Jesus, Maria og Josef 
kl. 11.00 høymesse
kl. 19.00 aftenmesse

01.01.19 HØYTIDEN FOR GUDS HELLIGE MOR MARIA
kl. 19.00 aftenmesse

05.01.20 HØYTIDEN FOR HERRENS ÅPENBARING
(De hellige tre kongers fest) 
kl. 11.00 - høymesse
kl. 17.15 messe på polsk
kl. 19.00 aftenmesse
Særkollekt til Det pavelige misjonsverk for en hellig barndom.

12.01.20 HERRENS DÅP
kl. 11.00 - høymesse
kl. 19.00 aftenmesse


SKRIFTEMÅL
Søndag (22.12.19): 10.00- 10.45 og kl. 18.00 – 18.45
Tirsdag (24.12.19): kl. 10.00 - 10.50
Ellers etter avtale med biskopen eller prestene