Fond og legater i Tromsø stift

Lars Anders Kildal Strands Legat til underhold av Tromsø Katolske Stifts prestestuderende

Direksjon:
  • Biskopen
  • ...
  • Kristian Austad

Pastoralfond

Administreres av stiftet.