Råd og utvalg i Tromsø stift

Konsultorkollegiet (fra 15. april 2014, sist endret 2. april 2015):
P. Marek Chełminiak MSF (generalvikar), p. Dariusz Banasiak O.Cist., p. Wojciech Egiert, p. Gunther Jäger, p. Marek Michalski MSF, p. Mieczysław Wiebskowski MSF
Presterådet (fra 5. august 2012, sist endret 1. juli 2015):
P. Marek Chełminiak MSF (generalvikar), p. Marek Michalski MSF, p. Dariusz Banasiak O.Cist, pastor Wojciech Egiert, pastor Gunther Jäger, p. Erhard Osmańtzik MSF, p. Andrzej Kosciukiewicz MSF,  p. Antonius Maria Sohler, p. Christian Wojcik O.Cist, p. Andreas Zydek MSF, pater Mieczysław Wiebskowski MSF
Pastoralrådet (opprettet 1992)
(I tråd med kirkeretten ble rådet oppløst ved biskop Gerhard Goebel MSFs bortgang 4. november 2006. Noe nytt råd ikke opprettet.)
Finansrådet (fra 24. juni 2014/ 20. april 2016/8. september 2016:
Thomas Sivertsen, Bodø; Elisabeth Grenness, Vadsø; p. Marek Michalski MSF, Tromsø
NUKs distriktsrepresentant Nord-Norge:
Se ekstern oversikt.