Råd og utvalg i Tromsø stift

Konsultorkollegiet (fra 15. april 2014, sist endret 2. april 2015):
P. Antonius Sohler (generalvikar), p. Marek Chełminiak MSF, p. Wojciech Egiert, p. Marek Michalski MSF, p. Mieczysław Wiebskowski MSF
Presterådet (fra 5. august 2012, sist endret 1. juli 2015):
Pastor Antonius Sohler (generalvikar), Pastor Wojciech Egiert , Pastor Gunther Josef Jäger, Pastor Marcin Roland Szymańczuk, Pater Marek Chełminiak MSF, Pater Andrzej Kosciukiewicz MSF, Pater Marek Michalski MSF, Pater Erhard Osmańtzik MSF, Pater Mieczysław Wiebskowski MSF
Pastoralrådet (opprettet 1992)
(I tråd med kirkeretten ble rådet oppløst ved biskop Gerhard Goebel MSFs bortgang 4. november 2006. Noe nytt råd ikke opprettet.)
Finansrådet (fra 24. juni 2014/ 20. april 2016/8. september 2016:
Thomas Sivertsen, Bodø; Elisabeth Grenness, Tromsø; p. Marek Michalski MSF, 
NUKs distriktsrepresentant Nord-Norge:
Se ekstern oversikt.