Lesetips

Apostolisk brev fra pave Frans til alle ordensfolk i anledning av det gudviede livs år.

Les mer
 

Den nordiske bispekonferanse

Den nordiske bispekonferansens logo

Bispekonferansen har egne nettsider

Medlemmer med full stemmerett ved plenarmøtene:

H.H.Msgr. Anders Arborelius O.C.D., biskop av Stockholm (formann)
H.H.Msgr. Bernt Eidsvig, Can.Reg., biskop av Oslo
H.H.Msgr. Pétur (Pierre) Bürcher, biskop av Reykjavík
H.H.Msgr. Czeslaw Kozon, biskop av København (nestformann)
H.H.Msgr. Berislav Grgić, biskop-prelat av Tromsø stift
H.H.Msgr. Teemu Sippo SCJ, biskop av Helsinki
Emeriterte biskoper - innbys til plenarmøtene, med kun rådgivende stemme:
H.H.Msgr. Gerhard Schwenzer SS.CC., emeritert biskop av Oslo
Bispekonferansens permanente råd:
H.H.Msgr. Anders Arborelius O.C.D. (formann, fra 21. mars 2007)
H.H.Msgr. Czeslaw Kozon (nestformann, fra 21. mars 2007)
H.H.Msgr. Bernt Eidsvig, Can.Reg. (medlem, fra 22. september 2009)
Generalsekretariat:
E-post nbk@katolsk.dk
Adresse  Den nordiske Bispekonference, Sekretariat, Postboks 241, DK - 1502 København V.
Telefon  +45 33 556022
Sr. Anna Mirijam Kaschner CPS (sekretær, fra 22. september 2009)

Se også bispekonferansens dokumentsamling: Her finner du hyrdebrev, fellesuttalelser, høringsuttalelser m.v. fra enten den nordiske katolske bispekonferanse, det norske katolske bisperåd, eller fra enkelte biskoper - i siste tilfelle dersom det dreier seg om forhold av mer varig eller generell interesse.

Den nordiske bispekonferanses statutter (på latin).