Se biskopens video

Vignett video biskop Eidsvig

I en video til katolikkene i Norge forteller biskop Bernt Eidsvig om sin rolle i en raskt voksende kirke, og hvordan og hvorfor han utfører sine oppgaver.

Lesetips

Apostolisk brev fra pave Frans til alle ordensfolk i anledning av det gudviede livs år.

Les mer
 

Den nordiske bispekonferanse

Den nordiske bispekonferansens logo

Bispekonferansen har egne nettsider

Medlemmer med full stemmerett ved plenarmøtene:

H.H.Mgr. Czeslaw Kozon, biskop av København (formann, fra 7. september 2015)
H.H.Mgr. Anders Arborelius O.C.D., biskop av Stockholm (nestformann, fra 7. september 2015)
H.H.Mgr. Bernt Eidsvig Can.Reg., biskop av Oslo
H.H.Mgr. Pétur (Pierre) Bürcher, apostolisk administrator av Reykjavík
H.H.Mgr. Berislav Grgić, biskop-prelat av Tromsø stift
H.H.Mgr. Teemu Sippo SCJ, biskop av Helsinki
Emeriterte biskoper og biskop-elekter – innbys til plenarmøtene, med kun rådgivende stemme:
H.H.Mgr. Gerhard Schwenzer SS.CC., emeritert biskop av Oslo
P. Dávid Bartimej Tencer OFMCap, biskop-elekt for Reykjavík
Bispekonferansens permanente råd:
H.H.Mgr. Czeslaw Kozon, biskop av København (formann, fra 7. september 2015)
H.H.Mgr. Anders Arborelius O.C.D., biskop av Stockholm (nestformann, fra 7. september 2015)
H.H.Mgr. Teemu Sippo SCJ, biskop av Helsinki (medlem, fra 7. september 2015)
Generalsekretariat:
E-post nbk@katolsk.dk
Adresse  Den nordiske Bispekonference, Sekretariat, Postboks 241, DK–1502 København V.
Telefon  +45 33 556022
Sr. Anna Mirijam Kaschner CPS (sekretær, gjenvalgt 7. september 2015)

Se også bispekonferansens dokumentsamling: Her finner du hyrdebrev, fellesuttalelser, høringsuttalelser m.v. fra enten den nordiske katolske bispekonferanse, det norske katolske bisperåd, eller fra enkelte biskoper - i siste tilfelle dersom det dreier seg om forhold av mer varig eller generell interesse.

Den nordiske bispekonferanses statutter (på latin).