Se biskopens video

Vignett video biskop Eidsvig

I en video til katolikkene i Norge forteller biskop Bernt Eidsvig om sin rolle i en raskt voksende kirke, og hvordan og hvorfor han utfører sine oppgaver.

Lesetips

Apostolisk brev fra pave Frans til alle ordensfolk i anledning av det gudviede livs år.

Les mer
 

Kirken i Norge

Norske flagg Den katolske kirke i Norge er organisert i tre stift/bispedømmer, som ledes av hver sin biskop. Hvert bispedømme er en selvstendig enhet, og dets biskoper rapporterer rett til Roma. Bispedømmene er inndelt i til sammen 35 menigheter. Menighetene har en sognekirke, men består gjerne av flere messesteder. Per mars 2011 er det i hele Norge ca. 85.000 registrerte katolikker. Siden Den katolske kirke i Norge hovedsakelig er en innvandrerkirke, drives utstrakt innvandrersjelesorg for diverse språkgrupper. Dessuten er 24 ordenssamfunn representert i landet. Da ca. 90 % av Norges katolikker tilhører Oslo katolske bispedømme, administreres mye av Kirkens nasjonale virksomhet fra Oslo.

Finner du ikke det du leter etter? Se under det enkelte bispedømme/stift.

OSLO KATOLSKE BISPEDØMME (OKB) Skoler
TRONDHEIM STIFT                Nasjonale råd og kommisjoner etc
TROMSØ STIFT Informasjonstjenesten
Menigheter St. Olav forlag
Innvandrersjelesorg (i OKB) St. Olav katolske bokhandel                 
Ordenssamfunn og klostere
St. Olav – katolsk kirkeblad og Informator Katolicki
Prester (i OKB, Trondheim stift, Tromsø stift) Pastoralavdelingen
Persongalleri Norges Unge Katolikker (NUK)
Presteseminar Norges Katolske Kvinneforbund (NKKF)
Messetider Tro og Lys Norge
Menighetstilhørighet etter postnummer & etter kommune Gjeste- og retrettvirksomhet
Innhenting av fødselsnummer / medlemsregistrering Caritas Norge
Givertjenesten & skattefradrag
Statistikk Kontaktpersoner ved mistanke om seksuelle overgrep
 

Se også: