Kirken i Norge

Norske flagg Den katolske kirke i Norge er organisert i tre stift/bispedømmer, som ledes av hver sin biskop. Hvert bispedømme er en selvstendig enhet, og dets biskoper rapporterer rett til Roma. Bispedømmene er inndelt i til sammen 35 menigheter. Menighetene har en sognekirke, men består gjerne av flere messesteder. Siden Den katolske kirke i Norge hovedsakelig er en innvandrerkirke, drives utstrakt innvandrersjelesorg for diverse språkgrupper. Dessuten er 24 ordenssamfunn representert i landet. Da det store flertallet av Norges katolikker tilhører Oslo katolske bispedømme, administreres mye av Kirkens nasjonale virksomhet fra Oslo.

Finner du ikke det du leter etter? Se under det enkelte bispedømme/stift.

OSLO KATOLSKE BISPEDØMME (OKB) Skoler
TRONDHEIM STIFT                Nasjonale råd og kommisjoner etc
TROMSØ STIFT Informasjonstjenesten
Menigheter St. Olav forlag
Innvandrersjelesorg (i OKB) St. Olav katolske bokhandel                 
Ordenssamfunn og klostere
St. Olav – katolsk kirkeblad
Prester, diakoner og legbrødre (i OKB, Trondheim stift, Tromsø stift) Pastoralavdelingen (i OKB)
Persongalleri Norges Unge Katolikker (NUK)
Presteseminar Caritas Norge
Messetider Tro og Lys Norge
Menighetstilhørighet etter postnummer & etter kommune Gjeste- og retrettvirksomhet
Innhenting av fødselsnummer / medlemsregistrering  Statistikk
Givertjenesten & skattefradrag  Kontaktpersoner ved mistanke om seksuelle overgrep

Se også:

av Webmaster publisert 25.06.2010, sist endret 08.06.2016 - 16:14