Givertjenesten i Den katolske kirke

gb.gif English version

Givertjenesten håndterer kirkebidrag og andre frivillige gaver til prosjekter innen Den katolske kirke i Norge. Mange av disse prosjektene faller inn under ordningen med skattefradrag, som gjør at giveren får en reduksjon i utskrevet skatt.

Givertjenesten

Givertjenesten:
E-post givertjenesten(at)katolsk(dot)no
E-post post(at)gaver(dot)katolsk(dot)no
Adresse Akersveien 5, 0177 Oslo
Telefon 23 21 94 42

Den katolske kirke i Norge tilbyr enkle måter å gi gaver til kirken på. De aller fleste gavene gir deg rett til skattefradrag.

Les mer om ordningen med skattefradrag!


Menighetenes egne giversider

Mange av menighetene (og skolene, klostrene, landsomfattende prosjekter) har egne giversider. Dette er ofte den aller beste måten å støtte på, både for deg som giver, for menigheten som mottager, og Givertjenesten som formidler gavene. Her kan du velge om du vil gi en éngangsgave eller et fast beløp med jevne mellomrom, til hvilket formål, og du kan bruke både Vipps, avtalegiro og kredittkort.

Spør menigheten din om de har en slik giverside. Be sognepresten om å skynde seg med å få den på plass hvis den ikke allerede finnes!


AvtalegiroGi gaver til Kirken med avtalegiro!

Avatalegiro-ordningen er enkel å komme i gang med, og er en ordning der du fast overfører penger fra din bankkonto til det prosjektet du velger. Du bestemmer selv hvilket beløp du vil gi og hvor ofte du vil gi det. Det tar bare et par minutter å få i gang, og du bruker Bank-ID til å bekrefte avtalen.

For å komme i gang fyller du ut et skjema på nett, så ordner vi resten.


Vipps logoGi gaver til Kirken med Vipps!

Du kan også gi gaver til mange forskjellige formål innen Kirken med Vipps. Det finnes en liste over Vipps-numre som kan brukes.


Sett inn penger på vår gavekonto

Oslo katolske bispedømmes kontonummer for fast givertjeneste: 3000.15.11110. Selv om vi foretrekker at du benytter en avvev gavemulighet, kan du sette inn penger på denne kontoen. Du må huske å skrive helt presist i meldingsfeltet hvem gaven skal gå til, og (fordi vi ikke vet hvem du er) kan du ikke regne med skattefradrag (hvis du ikke kontakter Givertjenesten og gjør en avtale om det, da).


Årsoppgave for gaver til Kirken

I slutten av januar hvert år sendes årsoppgaver til de som har gitt gaver til Kirken, der gavene kommer inn under ordningen med skattefradrag. Dersom du har registrert din E-postadresse hos Givertjenesten vil årsoppgaven komme i form av en E-post, for alle andre vil det komme et brev i posten. På den måten sparer vi miljøet, og årsoppgaven kommer raskere frem til deg.

Alle som har gitt gaver til Kirken kan selv sjekke status på gaveavtaler og årsoppgaver via en innloggingsside hos vår partner Solidus.

Klikk her for innlogging til Min side. Oppgi din E-postadresse. Dersom denne er registrert hos oss vil du bli tilsendt en éngangskode som gjør at du kan sjekke dine opplysninger i giversystemet, og laste ned årsoppgave.

av Webmaster publisert 23.02.2010, sist endret 27.06.2024 - 14:51