Kirken i Norge

Norsk katolsk bisperåd logoDen katolske kirke i Norge er organisert i tre kirke­distrikter (bispe­dømmer og stift/prelaturer), som ledes av hver sin biskop. Hvert kirke­distrikt er en selvstendig enhet, og dets biskoper rapporterer rett til Roma. Kirke­distriktene er inndelt i til sammen 41 menigheter og kapell­distrikt (fra 15. august 2021). Menighetene har en sogne­kirke, men har ofte flere messe­steder. Siden Den katolske kirke i Norge hovedsakelig er en innvandrer­kirke, drives utstrakt innvandrer­sjelesorg for diverse språk­grupper. Dessuten er over 20 ordens­samfunn representert i landet. Da det store flertallet av Norges katolikker tilhører Oslo katolske bispedømme, administreres mye av Kirkens nasjonale virksomhet fra Oslo.

Finner du ikke det du leter etter? Se under det enkelte kirkedistrikt.

OSLO KATOLSKE BISPEDØMME (OKB) Skoler
TRONDHEIM STIFT Nasjonale råd og kommisjoner etc
TROMSØ STIFT Informasjonstjenesten
Menigheter St. Olav forlag
Innvandrersjelesorg (i OKB) St. Olav katolske bokhandel
Ordenssamfunn og klostere St. Olav – katolsk tidsskrift
Prester, diakoner og legbrødre (i OKB, Trondheim stift, Tromsø stift) Kateketisk senter (i OKB)
Persongalleri Norges Unge Katolikker (NUK)
Presteseminar Caritas Norge
Messetider  
Menighetstilhørighet etter postnummerkommunekart Gjeste- og retrettvirksomhet
Innhenting av fødselsnummer / medlemsregistrering Statistikk
Givertjenesten & skattefradrag Forebygging av seksuelle krenkelser og overgrep

Se også:


Den katolske kirke i Norge

I noen sammenhenger opptrer de tre norske kirke­distriktene som én enhet overfor norske myndigheter, selv om dette ikke inne­bærer noen kirke­rettslige endringer. I de tilfellene en slik felles enhet er nødvendig er det paraply­organisasjonen Den katolske kirke i Norge (DKKN) som opptrer på vege av de tre katolske kirkedistriktene.

epost.gifdkkn(at)katolsk(dot)no

Adresse  Den katolske kirke i Norge, Akersveien 5, 0177 OsloTelefon 23 21 95 00 Telefax 23 21 95 01, org. nr. 820140362.

av Webmaster publisert 25.06.2010, sist endret 23.03.2023 - 14:22