Pave Alexander VIIIs helligkåringer

Alexander VIII var pave nr 241 og ledet Den katolske kirke fra 1689 til 1691. Han foretok 5 helligkåringer i 1 seremoni (ingen stadfestelser av kult). Se også en liste med hans saligkåringer og en side med hellig- og saligkåringsstatistikk.

Liste over helligkåringer:

År Dato Navn Leveår Nasjonalitet
1689: Ingen
1690:
5 helligkåringer i 1 seremoni
16. oktober Johannes av Capestrano OFM 1386-1456 italiensk
Johannes av Gud OH 1485-1550 spansk
Johannes av Sahagún OSA ~1430-1479 spansk
Laurentius Giustiniani 1381-1456 italiensk
Paschalis Baylón OFMAlc 1540-1592 spansk
1691: Ingen
av Webmaster publisert 14.05.2000, sist endret 14.05.2000 - 17:19