Pave Klemens Xs saligkåringer

Klemens X var pave nr 239 og ledet Den katolske kirke fra 1670 til 1676. Han foretok 29 saligkåringer - 22 ordinære saligkåringer i 4 seremonier + 7 stadfestelser av kult. Av de 29 salige er 24 blitt helligkåret av senere paver. Av de 29 salige er 20 martyrer.

Se også en liste med hans helligkåringer og en side med hellig- og saligkåringsstatistikk.

Liste over saligkåringer:

År Dato Navn M Leveår Nasjonalitet
1670:
1 stadfestelse av kult
14. august Peter Pascual, martyr (stadfestelse av kult) M 1225-1300 spansk
1671:
1 stadfestelse av kult
28. januar Louise Albertoni TOF (stadfestelse av kult)   1474-1533 italiensk
1672:
2 saligkåringer - 1 stk i 1 seremoni + 1 stadfestelse av kult
1. mai Pius V, pave (Antonius Ghislieri) OP (hellig 22. mai 1712)   1504-1572 italiensk
18. mai Jakob Bianconi av Bevagna OP (stadfestelse av kult)   1220-1301 italiensk
1673:
1 stadfestelse av kult
17. mai Salomea av Polen OSCl (stadfestelse av kult)   1211-1268 polsk
1674: Ingen
1675:
23 saligkåringer - 21 stk i 1 seremoni + 2 stadfestelser av kult
6. april Katarina av Genova (hellig 16. juni 1737) (stadfestelse av kult)   1447-1510 italiensk
21. april Johannes av Korset OCD (hellig 27. desember 1726)   1542-1591 spansk
25. mai Oldegar av Tarragona OSA (stadfestelse av kult)   1060-1137 spansk
20. juni Frans Solano OFMObs (hellig 27. desember 1726)   1549-1610 spansk
24. november Nikolas Pieck OFM og hans 18 ledsagere (Gorkum-martyrene), martyrer (hellige 29. juni 1867) 19 M  -1572 13 nederlandske, 4 belgiske, 1 tysk, 1 dansk
1676:
1 stadfestelse av kult
28. mars Johannes av Kêty (stadfestelse av kult) (hellig 16. juli 1767)   1390-1473 polsk
av Webmaster publisert 01.06.2000, sist endret 01.06.2000 - 20:28