Pave Klemens XIs helligkåringer

Klemens XI var pave nr 243 og ledet Den katolske kirke fra 1700 til 1721. Han foretok 7 helligkåringer - 4 ordinære helligkåringer i 1 seremoni + 3 stadfestelse av kult. Se også en liste med hans saligkåringer og en side med hellig- og saligkåringsstatistikk.

Liste over helligkåringer:

År Dato Navn Leveår Nasjonalitet
1700-1704: Ingen
1705:
2 stadfestelser av kult
20. mai Teresa (Tarasia) av Portugal OCist (stadfestelse av kult) ~1180-1229 portugisisk
Sancha (Sanctia) av Portugal OCist (stadfestelse av kult) ~1180-1229 portugisisk
1706-1711: Ingen
1712:
4 helligkåringer i 1 seremoni
22. mai Andreas Avellino OTheat 1521-1608 italiensk
Katarina av Bologna OSCl 1413-1463 italiensk
Felix av Cantalice OFMCap 1515-1587 italiensk
Pius V, pave (Antonius Ghislieri) OP 1504-1572 italiensk
1713-1719: Ingen
1720:
1 stadfestelse av kult
27. januar Humilitas av Faenza CVUOSB (stadfestelse av kult) 1226-1310 italiensk
1721: Ingen
av Webmaster publisert 20.06.2000, sist endret 20.06.2000 - 11:47