Pave Klemens VIIIs saligkåringer

Klemens VIII var pave nr 231 og ledet Den katolske kirke fra 1592 til 1605. Han foretok 2 saligkåringer i 2 seremonier (ingen stadfestelser av kult). Av de to salige er begge blitt saligkåret av senere paver. Ingen av de to er martyrer.

Se også en liste med hans helligkåringer og en side med hellig- og saligkåringsstatistikk.

Liste over saligkåringer:

År Dato Navn M Leveår Nasjonalitet
1592-1600: Ingen
1601:
1 saligkåring i 1 seremoni
19. juni Johannes av Sahagún OSA (hellig 16. oktober 1690)   ~1430-1479 spansk
1602-1603: Ingen
1604:
1 saligkåring i 1 seremoni
dato? Colette Boylet OSClCol (hellig 24. mai 1807)   1381-1447 fransk
1605: Ingen
av Webmaster publisert 01.06.2000, sist endret 01.06.2000 - 18:36