Pave Innocent XIIs saligkåringer

Innocent XII var pave nr 242 og ledet Den katolske kirke fra 1691 til 1700. Han foretok 7 saligkåringer - ingen ordinære saligkåringer, men 7 stadfestelser av kult. Ingen av de 7 salige er blitt helligkåret. Ingen av de 7 er martyrer.

Se også en liste med hans helligkåringer og en side med hellig- og saligkåringsstatistikk.

Liste over saligkåringer:

År Dato Navn M Leveår Nasjonalitet
1691-1692: Ingen
1693:
2 stadfestelser av kult
4. april Johanna av Portugal OP (stadfestelse av kult)   1452-1490 portugisisk
9. desember Peter Gambacorta av Pisa (stadfestelse av kult)   1355-1435 italiensk
1694:
2 stadfestelser av kult
24. juli Humiliana de'Cerchi TOF (stadfestelse av kult)   1219-1246 italiensk
27. november Hosanna (Osanna) Andreasi av Mantova TOSD (stadfestelse av kult)   1449-1505 italiensk
1695:
1 stadfestelse av kult
29. oktober Helena Enselmini av Arcella OSCl (stadfestelse av kult)   1207-1231 italiensk
1696: Ingen
1697:
1 stadfestelse av kult
11. august Maria de la Cabeza (stadfestelse av kult)    -1175? spansk
1698-1699: Ingen
1700:
1 stadfestelse av kult
17. juli Augustin Kazotic av Lucera OP (stadfestelse av kult)   1260-1323 kroatisk
av Webmaster publisert 01.06.2000, sist endret 01.06.2000 - 20:34