Pave Urban VIIIs saligkåringer

Urban VIII var pave nr 235 og ledet Den katolske kirke fra 1623 til 1644. Han foretok 37 saligkåringer - 35 ordinære saligkåringer i 10 seremonier + 2 stadfestelser av kult. Av de 37 salige er 35 blitt helligkåret av senere paver. Av de 37 salige er 27 martyrer.

Se også en liste med hans helligkåringer og en side med hellig- og saligkåringsstatistikk.

Liste over saligkåringer:

År Dato Navn M Leveår Nasjonalitet
1623: Ingen
1624:
2 saligkåringer i 2 seremonier
12. august Jakob av Marche OFM (hellig 10. desember 1726)   1394-1476 italiensk
23. november Frans de Borgia SJ (hellig 12. april 1671)   1510-1572 spansk
1625:
4 saligkåringer - 2 stk i 2 seremonier + 2 stadfestelser av kult
25. februar Kolumba av Rieti TOSD (stadfestelse av kult)   1467-1501 italiensk
10. juni Andreas Avellino OTheat (hellig 22. mai 1712)   1521-1608 italiensk
1. oktober Felix av Cantalice OFMCap (hellig 22. mai 1712)   1515-1587 italiensk
2. desember Matteus Carreri (av Mantova) OP (stadfestelse av kult)   1420-1470 italiensk
1626:
1 saligkåring i 1 seremoni
8. mai Maria Magdalena de'Pazzi OCarm (hellig 28. april 1669)   1566-1607 italiensk
1627:
27 saligkåringer i 2 seremonier
14. og 15. september Peter Baptist Blásquez OFM og 22 ledsagere OFM, Paul Miki SJ og 2 ledsagere SJ [Paul Miki og 25 ledsagere], martyrer (hellige 9. juni 1862) 26 M  -1597 20 japanske, 4 spanske, 1 meksikansk, 1 indisk
1. oktober Rita av Cascia OSA (hellig 24. mai 1900)   ~1381-1457 italiensk
1628: Ingen
1629:
1 saligkåring i 1 seremoni
8. oktober Cajetan av Thiene OTheat (hellig 12. april 1671)   1480-1547 italiensk
1630:
1 saligkåring i 1 seremoni
21. september Johannes av Gud OH (hellig 16. oktober 1690)   1495-1550 spansk
1631-1642: Ingen
1643:
1 saligkåring i 1 seremoni
16. mai Josafat Kuncewicz OBas, martyr (hellig 29. juni 1867) M ~1580-1623 polsk
1644: Ingen
av Webmaster publisert 01.06.2000, sist endret 01.06.2000 - 20:27