Informator Katolicki

Dette er et initiativ fra biskop Bernt Eidsvig Can.Reg., som et svar på et stadig økende pastoralt behov for en egen kommunikasjonskanal blant polskspråklige i Norge. Bladet skal i sin helhet være på polsk, med unntak av egne tospråklige barnesider på norsk og polsk. Utgis av Oslo katolske bispedømme

Informator Katolicki

Powstał z inicjatywy ks. bp. Bernta Eidsviga, w odpowiedzi na rosnące potrzeby duszpasterskie. Ma to być kanał komunikacji dla Polaków mieszkających w Norwegii. Czasopismo będzie w całości w języku polskim, z wyjątkiem dwujęzycznych (polsko-norweskich) stron dla dzieci. Wydawcą jest Kuria diecezjalna w Oslo

E-post ik(at)katolsk(dot)no

Adresse:
Adresse Akersveien 5, 0177 Oslo Telefon 23 21 95 00 Telefax 23 21 95 01 Bankkonto 3000.22.75321
Redaktør:
...
Melding om adresseforandringer:
E-post adresseforandring(at)katolsk(dot)no
Telefon 23 21 95 39

Utgivelser av Informator Katolicki

Utgivelsene kan leses på nett ved å klikke på forsidebildet, eller lastes ned til din datamaskin.

Wydanie internetowe można przeczytać klikając na stronę tytułową czasopisma lub zapisać na dysku komputera.

Informator Katolicki
Nr. 1/2017
Informator Katolicki
Informator Katolicki
Nr. 2/2017
Informator Katolicki
Informator Katolicki
Nr. 3/2017
Informator Katolicki
Informator Katolicki
Nr. 1/2016
Informator Katolicki
Informator Katolicki
Nr. 2/2016
Informator Katolicki
Informator Katolicki
Nr. 3/2016
Informator Katolicki
Informator Katolicki
Nr. 4/2016
Informator Katolicki
Informator Katolicki
Nr. 1/2015
Informator Katolicki
Informator Katolicki
Nr. 1/2014
Informator Katolicki
Informator Katolicki
Nr. 2/2014
Informator Katolicki
Informator Katolicki
Nr. 3/2014
Informator Katolicki
Informator Katolicki
Nr. 4/2014
Informator Katolicki
Informator Katolicki
Nr. 1/2013
Informator Katolicki
Informator Katolicki
Nr. 2/2013
Informator Katolicki
Informator Katolicki
Nr. 3/2013
Informator Katolicki
Informator Katolicki
Nr. 4/2013
Informator Katolicki
Informator Katolicki
Nr. 1/2012
Informator Katolicki
Informator Katolicki
Nr. 2/2012
Informator Katolicki
Informator Katolicki
Nr. 3/2012
Informator Katolicki
Informator Katolicki
Nr. 4/2012
Informator Katolicki
Informator Katolicki
Nr. 1/2011
Informator Katolicki
Informator Katolicki
Nr. 2/2011
Informator Katolicki
Informator Katolicki
Nr. 3/2011
Informator Katolicki
av Webmaster publisert 03.12.2010, sist endret 27.09.2017 - 13:42