Justitia & Pax (1985)

Kommisjonen for Rettferdighet og Fred i Oslo katolske bispedømme

Kommisjonen er et redskap for Den katolske kirke i arbeidet for å fremme rettferdighet og fred. Kommisjonens arbeid bygger på Evangeliet og Kirkens sosiallære. Utvikling og menneskeverd på ulike nivåer nasjonalt og internasjonalt er sentrale stikkord i arbeidet.

Den norske kommisjonen jobber både internt i Kirken og eksternt i forhold til det norske samfunn og verdenssamfunnet. Kommisjonen har fem hovedområder:

  • Internt i Kirken i Norge
  • Justitia et Pax nettverket i Skandinavia og Europa
  • Det Økumeniske Norge
  • Storsamfunnet i Norge
  • Det Internasjonale Samfunn

Kommisjonen tar med glede imot henvendelser.


Uttalelser


Pekere til Justitia et Pax i andre land

Andre pekere

av Webmaster publisert 17.03.2010, sist endret 02.03.2019 - 19:25