Justitia & Pax (1985)

Kommisjonen for Rettferdighet og Fred i Oslo katolske bispedømme


Adresse:
E-post  justitia(dot)et(dot)pax(at)katolsk(dot)no
Telefon  23 21 95 00
Telefax  23 21 95 16
Adresse  Akersveien 16A, 0177 Oslo
Medlemmer (fra 15. mars 2010):
Håkon Bleken (leder)
Janne Haaland Matláry
Gunnell Sandanger
Edwin Sammut
Annabelle Lefebure
Magnus Vøllo
Nils Terje Lunde

Kommisjonen er et redskap for Den katolske kirke i arbeidet for å fremme rettferdighet og fred. Kommisjonens arbeid bygger på Evangeliet og Kirkens sosiallære. Utvikling og menneskeverd på ulike nivåer nasjonalt og internasjonalt er sentrale stikkord i arbeidet.

Den norske kommisjonen jobber både internt i Kirken og eksternt i forhold til det norske samfunn og verdenssamfunnet. Kommisjonen har fem hovedområder:

  • Internt i Kirken i Norge
  • Justitia et Pax nettverket i Skandinavia og Europa
  • Det Økumeniske Norge
  • Storsamfunnet i Norge
  • Det Internasjonale Samfunn

Kommisjonen tar med glede imot justitia(dot)et(dot)pax(at)katolsk(dot)nohenvendelser.


Uttalelser


Pekere til Justitia et Pax i andre land

Andre pekere

av Webmaster publisert 17.03.2010, sist endret 23.12.2016 - 15:59