Velsignelse i messen på festen for Herrens åpenbaring av merkelappene med "20 C+M+B+ ??"

Etter slutningsbønnen, går presten, diakonen eller lektoren til lesepulten og sier dette eller noe liknende:

Etter en gammel katolsk skikk velsigner man på festen for Herrens Åpenbaring (Hellige tre konger – 6. januar) sine hus og leiligheter.

Over døren tegnet man årstallet og bokstavene C + M + B som betyr Christus Mansionem Benedicat – Kristus velsigne ditt hjem. C + M + B står også for navnene på de hellige tre konger: Caspar, Melchior og Balthasar.

I stedet for å tegne bokstaver og tall, kan man også bruke slike selvklebende sedler som vi har her i dag.

Stjernen ledet de tre kongene til krybben, og der – i barnet hos Maria og Josef – ble Guds herlighet åpenbart for dem. Så ber vi her ved årets begynnelse om Guds velsignelse av våre hjem: at livet der i det året som vi nå har begynt kan leves i nettopp nærhet, omsorg og innbyrdes kjærlighet. At våre hjem således blir små kirker der Guds nærvær kan erfares. Vi ber også om at vi, slik kongene overbrakte sine gaver, må kunne gi av oss selv til Gud, til våre nærmeste og til alle medmennesker.

Umiddelbart etter messen velsignes disse sedlene. Ta dem med hjem, og i det omfang dere har anledning til det, legg 10 kroner stykket til Missio Norge.

Mens dette sies, bærer ministrantene frem et lite bord som stilles i midten på gulvet foran alteret, helt fremme ved første trinn til koret.

Presten går frem til bordet der det ligger merkelapper, en kurv samt et fat. Han legger røkelseskorn på et lite kull på fatet. En ministrant følger med vievannet.

Presten sier med utstrakte hender:

Gud, vår himmelske Far!

For å vigsle våre hjem til deg, setter vi opp disse sedlene over våre dører. Velsign + dem, og gjør våre hjem til boliger for din kjærlighet.

Ledsag alle som går inn og ut av disse dørene med din velsignelse.

Hold din beskyttende hånd over våre hjem i hele dette nye året, og gi at vi når den tid kommer finner en evig bolig beredt for oss hos deg i himmelen.

Han stenker vievann over merkelappene med ordene:

Før oss til Kristus, + i Faderens, Sønnens og den hellige Ånds navn. Amen.

Vendt mot menigheten lyser han velsignelsen:

Den Gud som har skapt dere med lengsel i hjertet, han som har åpenbart seg som kjærlighet, og han som opplyser deres hjerter, Far, Sønn og Helligånd, velsigne + og bevare dere alltid.

Alle: Amen.

Diakon/prest: Messen er til ende, gå med fred.

Alle: Gud være lovet.

Når prosesjonen går ut under sluttsalmen, blir bordet stående frem for alteret med en ministrant på hver side. Menigheten kan da gå opp, hente en seddel, og legge penger i kurven.

av Mats Tande publisert 10.12.2011, sist endret 10.12.2011 - 21:45