Norsk katolsk bisperåd

Norsk katolsk bisperåd logoOpprettet 1977. Rådet består av overhyrdene i de tre katolske kirke­distriktene i Norge: Oslo katolske bispe­dømme, prelaturet Trondheim og prelaturet Tromsø. Befolkningsstatistikk.

 

Se også en dokumentsamling med hyrde­brev, felles­uttalelser, hørings­uttalelser m.v. fra enten den nordiske katolske bispe­konferanse, det norske katolske bisperåd, eller fra enkelte biskoper – i siste tilfelle dersom det dreier seg om forhold av mer varig eller generell interesse.

E-post nkb(at)katolsk(dot)no

Adresse:
Adresse  Norsk katolsk bisperåd, Akersveien 5, 0177 OsloTelefon 23 21 95 00 Telefax  23 21 95 01
Medlemmer:
Biskop Bernt Eidsvig Can.Reg. (Oslo katolske bispedømme)
Biskop-prelat Erik Varden OCSO (prelaturet Trondheim og apostolisk administrator for prelaturet Tromsø)
Sekretær:
Mgr. Torbjørn Olsen (fra 21. oktober 2021)

Nasjonale råd og kommisjoner

av Webmaster publisert 13.10.2010, sist endret 05.09.2023 - 21:58