Se biskopens video

Vignett video biskop Eidsvig

I en video til katolikkene i Norge forteller biskop Bernt Eidsvig om sin rolle i en raskt voksende kirke, og hvordan og hvorfor han utfører sine oppgaver.

Lesetips

Apostolisk brev fra pave Frans til alle ordensfolk i anledning av det gudviede livs år.

Les mer
 

Norsk katolsk bisperåd

Opprettet 1977. Rådet består av overhyrdene i de tre norske kirkedistriktene Oslo katolske bispedømme, prelaturet Trondheim og prelaturet Tromsø. Befolkningsstatistikk.

Se også en dokumentsamling med hyrdebrev, fellesuttalelser, høringsuttalelser m.v. fra enten den nordiske katolske bispekonferanse, det norske katolske bisperåd, eller fra enkelte biskoper - i siste tilfelle dersom det dreier seg om forhold av mer varig eller generell interesse.

E-post nkb(at)katolsk(dot)no

Adresse:
Adresse  Norsk katolsk bisperåd, Akersveien 5, 0177 Oslo Telefon  23 21 95 00 Telefax  23 21 95 01
Medlemmer:
Biskop Bernt Eidsvig Can.Reg. (Oslo katolske bispedømme)
[vakant] (prelaturet Trondheim)
Biskop-prelat Berislav Grgić (prelaturet Tromsø)
Sekretær:
P. Pål Bratbak (fra 1. september 2011)

Nasjonale råd og kommisjoner