St. Bonifatius institutt

St. Bonifatius Institutt er et sekularinstitutt for kvinner og er preget av den misjonsbenediktinske spiritualitet. Det ble grunnlagt i Tyskland i 1949 og medlemmene finnes i dag i Mellom-Amerika (Guatemala) og Afrika (Rwanda/Den Demokratiske Repulikk Kongo), foruten i forskjellige land i Europa. Det fikk den pavelige anerkjennelse i 1978. - Som sekularinstitutt er det "et institutt for vigslet liv. Medlemmene av slike institutter tar del i Kirkens evangeliseringsoppgave ved et liv som er helt og fullt viet helliggjørelsen — i verden og ut fra verden. De tar på seg de evangeliske råds forpliktelser og bevarer seg imellom det fellesskap som passer for deres livsstil i verden" (jfr. Den katolske kirkes katekisme, 928/929).

Det var Johannes Rüth, biskop i Trondheim, som i 1962 forespurte Instituttet om personale for ledelse av et sykehjem i Levanger og medarbeid i den unge katolske menighet i Nord-Trøndelag. Fire kvinner, deriblant Hanna Mersch og Maria Feldhoffer kom dengang til Norge.

Se også instituttets internasjonale nettsted.

E-post  St(dot)Bonifatius(at)katolsk(dot)no
Adresse  Okkenhaugvegen 23, 7600 Levanger Telefon  74 40 75 93 Telefax  74 40 75 86

Leder: Ulla Engel


Navneliste

av Webmaster publisert 13.10.2010, sist endret 22.02.2016 - 12:54