Messetider i julen hos St. Josephsøstrene, Oslo

Messetider for julen 2017

MESSETIDER FOR JULEN 2017 I KRISTI KONGE KAPELL

GLADS VEI 23  0489 OSLO

 

JULAFTEN SØNDAG, 24.DESEMBER 
KL. 18.00

FØRSTE JULEDAG MANDAG, 25. DESEMBER
KL. 11.30

ANNEN JULEDAG TIRSDAG, 26. DESEMBER
KL. 11.30

ONSDAG 27. DESEMBER
KL. 09.00

TORSDAG 28. DESEMBER
KL. 09.00

FREDAG 29. DESEMBER
KL. 09.00

LØRDAG 30. DESEMBER
KL. 18.00

NYTTÅRSAFTEN SØNDAG, 31. DESEMBER
KL. 11.30

NYTTÅRSDAG MANDAG, 1. JANUAR 2018
KL. 11.30