Messetider for påsken

Se også ordinære messetider.

Messetider for påsken 2017

 

GUDSTJENESTER I KRISTI KONGE KAPELL

St. Josephsøstrenes Hjem Grefsen – Gladsvei 23, 0489 Oslo

Lørdag, 24. mars
Kl. 9.00 Hl. messe

Søndag, 25. mars
Kl. 11.30 Høymesse med palmevigsel

Mandag, 26. mars
Kl. 9.00 Hl. messe

Tirsdag, 27. mars
Kl. 9.00 Hl. messe

Onsdag, 28. mars
Kl. 9.00 Hl. messe

Skjærtorsdag, 29. mars
Kl. 17.00 Høymesse

Langfredag, 30. mars
Kl. 16.00 Langfredagsliturgi

Påskeaften, 31. mars
Kl. 18.00 Påskeliturgi

1. påskedag, 01. april
Kl. 11.30 Høymesse

2. påskedag, 02. april
Kl. 11.30 Hl. messe

 

Vi St. Josephsøstrene ønsker dere alle en velsignet påskehøytid!

av Webmaster publisert 20.04.2010, sist endret 19.02.2018 - 13:36