Preste-, diakon- og ordenskandidater

Se også presteseminaret St. Eystein.

Hjelp oss å utdanne prester!

Sekularprest-kandidater for Norge


  Kandidater for det permanente diakonat i Oslo katolske bispedømme

  Aspiranter til det permanente diakonat i OKB får sine navn offentliggjort etter mottagelsen av kandidaturet.

  Kandidater for ordener/institutter som virker i Norge

  ...

  Norske sekularprest-kandidater for bispedømmer utenfor Norge

  av Webmaster publisert 27.09.2010, sist endret 21.04.2018 - 16:30