Messetider for påsken

Se også ordinære messetider.

Messetider for påsken 2018


Fram til onsdag den 28.03.2018 - vanlig program


SKJÆRTORSDAG 29. 03. 2018
Ingen Eukaristifeiring kl.9.00
Ellers vanlig program på formiddagen.
Ingen Vesper kl. 17.40
18.00 – AFTENMESSE
Ca.19.30 – Kompletorium
20.00 – Tilbedelse – våkenatt
Ingen Lesningsgudstjeneste kl.21.00

LANGFREDAG 30. 03. 2018
6.00 – Lesningsgudstjeneste med vigilie.
ca. 6.50 - Jeremias Klagesanger
8.00 – Laudes
8.30 - Meditasjon
9.30 – Ters
12.05 – Sekst
13.45 - Non
14.00 – Felles tilbedelse
14.30 – Novene: Barmhjertighetens rosenkrans
15.00 – LANGFREDAGSLITURGI
Ingen Vesper kl. 17.40
19.30 – Kompletorium
20.00 – Våkenatt individuelt
Ingen Lesningsgudstjeneste kl.21.00

PÅSKEAFTEN 31. 03. 2018
6.00 – Lesningsgudstjeneste med vigilie
ca. 6.40 – Jeremias Klagesanger
8.00 – Laudes
8.30 - Meditasjon
9.30 – Ters
12.15 – Sekst
14.00 - Non
15.00 – Novene: Barmhjertighetens rosenkrans
17.40 – Vesper
22.00 – PÅSKEVIGILIE
Ingen Kompletorium eller Lesningsgudstjeneste.

PÅSKEDAG 01. 04. 2018
9.00 – Laudes, Ters
10.00 – HØYMESSE
12.45- Sekst
15.00 – Novene: Barmhjertighetens rosenkrans
16.15 - Non
16.35 - Meditasjon
17.40 – Vesper
18.15 – Lesningsgudstjeneste
20.00 - Kompletorium

2. PÅSKEDAG 02. 04. 2018
7.50 - Meditasjon
9.00 – Laudes, Ters
10.00 – HØYMESSE
12.45 – Sekst
15.00 – Novene: Barmhjertighetens rosenkrans
16.15 - Non
16.35 - Meditasjon
17.40 – Vesper
18.15 – Lesningsgudstjeneste
20.00 - Kompletorium

03. 04.2018 (tirsdag) – 04. 04.2018 (onsdag)
6.50- Meditasjon

 
av Webmaster publisert 20.04.2010, sist endret 12.12.2018 - 13:00