Dominikanerinnene på Katarinahjemmet

Dominikanerinnene på Katarinahjemmet har et eget nettsted, se http://katarinahjemmet.katolsk.no/.

Dominikanerne i Norden har et eget nettsted, se http://www.opdacia.org/.

Dominikanerinnene av Notre-Dame de Grâce

Grunnlagt 1928.


Katarinahjemmet

E-post sta(dot)katarina(at)op(dot)katolsk(dot)no
Adresse Sta. Katarinahjemmet, Gjørstadsgate 9, 0367 Oslo Telefon 23 21 54 10 Telefax 23 21 54 36 Bankkonto 6029.05.03623
Messetider. Navneliste.

Priorinne: Sr. Katarina Pajchel OP (fra 28. august 2012)

Generalpriorinne for kongregasjonen: sr. Else-Britt Nilsen OP