La oss gå opp til Jerusalem

En meditasjon over Den stille uke av sr. Anne Elizabeth Sweet OCSO.

Les mer
 

Dominikanerinnene på Katarinahjemmet

Dominikanerinnene på Katarinahjemmet har et eget nettsted, se http://katarinahjemmet.katolsk.no/.

Dominikanerne i Norden har et eget nettsted, se http://www.opdacia.org/.

Dominikanerinnene av Notre-Dame de Grâce

Grunnlagt 1928.


Katarinahjemmet

E-post sta(dot)katarina(at)op(dot)katolsk(dot)no
Adresse Sta. Katarinahjemmet, Gjørstadsgate 9, 0367 Oslo Telefon 23 21 54 10 Telefax 23 21 54 36 Bankkonto 6029.05.03623
Messetider. Navneliste.

Priorinne: Sr. Katarina Pajchel OP (fra 28. august 2012)

Generalpriorinne for kongregasjonen: sr. Else-Britt Nilsen OP