Dehonianerne (S.C.J.)

(S.C.J. = Congregatio Sacerdotum a Sacro Corde Jesu).

Kongregasjonen er også kjent som Prestene av Det hellige hjerte eller Jesu Hjerte-fedrene.


Se Dehonianerordenens offisielle nettsted: www.dehoniani.org

Det er planlagt at fra sommeren 2023 vil tre Jesu Hjerte-prester danne en kommunitet, og arbeide i Trondheim stift.

av Webmaster publisert 17.08.2010, sist endret 21.11.2022 - 16:23