Dlaczego Kościół potrzebuje Twojego numeru personalnego

Kościół katolicki w Norwegii odnotował znaczący wzrost w ostatnich latach. Ogromnie cieszymy się ze wszystkich nowych katolików, którzy wiele wnoszą w życie naszych parafii w całej Norwegii. Równocześnie nie ma wątpliwości, że duży wzrost liczby katolików wystawił nasze możliwości na próbę.

Wielu katolików mieszkających w Norwegii nie jest zarejestrowanych w Kościele katolickim. Rejestracja jest konieczna, by Kościół katolicki mógł otrzymać dotację państwową w takim samym wymiarze jak i inne zarejestrowane wspólnoty religijne. Istotne jest to również dla nas, abyśmy mieli ogólny obraz liczby wierzących, aby zapewnić im właściwą posługę duszpasterską i liturgiczną.

Nie istnieje międzynarodowy spis wszystkich katolików na świecie. Katolicy, którzy przeprowadzają się z innych krajów do Norwegii muszą oficjalnie zarejestrować się jeśli chcą być członkami Kościoła katolickiego w Norwegii. Należy pamiętać, że w Norwegii – w przeciwieństwie do innych krajów – nie płacą więcej podatku lub innych opłat w związku z tym, że są zarejestrowanymi członkami danej wspólnoty religijnej. Służby publiczne nie prowadzą żadnego rejestru, który mówiłby o przynależności danej osoby do poszczególnej wspólnoty religijnej.

Diecezja Oslo odpowiada za prowadzenie rejestru katolików dla wszystkich trzech diecezji w Norwegii. Aby Kościół katolicki mógł otrzymać dotację państwową, wszyscy katolicy w Norwegii muszą zarejestrować się w Kościele podając pełny 11-cyfrowy numer personalny. Dotyczy to również tych, którzy czasowo przebywają za granicą, jak i posiadających obywatelstwo norweskie.

av Webmaster publisert 20.08.2008, sist endret 13.11.2018 - 11:22