Katolske skoler

Skoleråd:
Anne-Rigmor Stock Evje (fra 15. april 2020)
Pedagogisk rådgiver:
Birgith Kalve (fra 1. august 2020, 80% stilling)
Adresse:
Telefon skole(at)katolsk(dot)no
Adresse Akersveien 5, 0177 Oslo
Telefon 23 21 95 00 (sentralbord); 23 21 95 57 (direkte); 454 07 409 (mobil)

Barne- og ungdomsskoler:

Gymnas:

Presteseminar:


Lenker


Dokumenter

Se også Artikkelsamling om katolske skoler i Norge (på nettsidene til St. Paul skole, Bergen)

Læreplaner 

Dokumentet Stillingsbeskrivelse for skoleprester ved katolske skoler i Norge

Bekreftet 20. januar 2017 av biskop Bernt.

Dokumentet Educating today and tomorrow: A renewing passion

Utgitt av Den hellige kongregasjon for katolsk utdannelse 2014.

Dokumentet Educating to Intercultural Dialogue in Catholic Schools: Living in Harmony for a Civilization of Love

Utgitt av Den hellige kongregasjon for katolsk utdannelse 2013.

Dokumentet Information on Catholic Schools in Europe

Fra CEEC 2008, Microsoft Word-format, 104 sider.

Dokumentet Fellesskap i utdanningen ved katolske skoler

Utgitt av Den hellige kongregasjon for katolsk utdannelse, november 2007. Norsk oversettelse.

Dokumentet Den katolske skole ved terskelen til et nytt årtusen

Utgitt av Den hellige kongregasjon for katolsk utdannelse, Roma 1997

Dokumentet The Religious Dimension of Education in a Catholic School: Guidelines for Reflection and Renewal

Utgitt av Den hellige kongregasjon for katolsk utdannelse, Roma 1988

Dokumentet Den katolske skole

Utgitt av Den hellige kongregasjon for katolsk utdannelse, Roma 1977

Hovedprinsippene i katolsk friskoletenkning

Av rektor Gjermund Høgh, St. Paul skole, Bergen, august 1998.


KRL-faget

Fra St. Olav tidsskrift nr. 10-2000 sakser vi to artikler som har med skolenes kristendomsundervisning å gjøre:

Gravissimum educationis

Erklæring: "Om den kristne oppdragelse", vedtatt av Det annet Vatikankonsil og stadfestet av pave Paul VI 28. oktober 1965

Annet

Pave Johannes Pauls IIs tale til den europeiske komiteen for katolsk utdanning (CEEC) 28. april 2001

av Webmaster publisert 10.07.2009, sist endret 12.08.2020 - 15:36