Olavs omvendelse

Katolsk Akademi og St. Olav menighet inviterer til feiring av Olav den Helliges omvendelse og dåp torsdag 23. oktober.

Foredrag ved biskop Bernt Eidsvig og arkeolog Øystein Ekroll.

Les mer
 

Læreplan for de katolske skolene i Norge

Godkjent av biskop dr. Gerhard Schwenzer SSCC 13. mai 1997. Godkjent av biskop Bernt I. Eidsvig, can.reg. 28. april 2006.

Godkjent av Det kongelige kirke-, utdannings- og forskingsdepartementet 12. februar 1999.

Med endring/tillegg godkjent av biskopen og departementet per 09. oktober 2001.

Justert i forhold til Kunnskapsløftet fra august 2006. Endringene godkjent av Utdanningsdirektoratet 18. januar 2007.

Generell del

Del 1 - Innledning

Del 2 - Lærestoff for hvert trinn

Liste over salmer og sanger

Bibliografi over viktige dokumenter og kilder

Dokumenter fra det 2. Vatikankonsil (1962-65)

 • Lumen Gentium, Dogmatisk konstitusjon OM KIRKEN.
 • Dei Verbum, Dogmatisk konstitusjon om DEN GUDDOMMELIGE ÅPENBARING
 • Gaudium et Spes, Pastoral konstitusjon om KIRKEN I DEN MODERNE VERDEN
 • Gravissimus Educationis, Erklæringen om DEN KRISTNE OPPDRAGELSE
 • Apostolicam Actuosiatem, Dekret om LEKFOLKETS APOSTOLA

Postkonsiliære dokumenter

 • General Cathecetical Directory, 1971
 • Den katolske skole, 1977, norsk utgave 1994
 • Familiaris Consortio, apostolisk skrivelse fra pave Johannes Paul II 1981 (Dansk utgave 1983; Fællesskabet i familien)
 • Lay Catholics in Schools: Witness to Faith, Rome 1983
 • Den katolske Kirkes katekisme, 1993, norsk utgave 1994

Norske/nordiske kirkelige dokumenter

 • Retningslinjer for katekesen i Norden, 1999