Læreplan for de katolske skolene i Norge

Godkjent av biskop dr. Gerhard Schwenzer SSCC 13. mai 1997. Godkjent av biskop Bernt I. Eidsvig, can.reg. 28. april 2006.

Godkjent av Det kongelige kirke-, utdannings- og forskingsdepartementet 12. februar 1999.

Med endring/tillegg godkjent av biskopen og departementet per 09. oktober 2001.

Justert i forhold til Kunnskapsløftet fra august 2006. Endringene godkjent av Utdanningsdirektoratet 18. januar 2007.

Generell del

Del 1 - Innledning

Del 2 - Lærestoff for hvert trinn

Liste over salmer og sanger

Bibliografi over viktige dokumenter og kilder

Dokumenter fra det 2. Vatikankonsil (1962-65)

 • Lumen Gentium, Dogmatisk konstitusjon OM KIRKEN.
 • Dei Verbum, Dogmatisk konstitusjon om DEN GUDDOMMELIGE ÅPENBARING
 • Gaudium et Spes, Pastoral konstitusjon om KIRKEN I DEN MODERNE VERDEN
 • Gravissimus Educationis, Erklæringen om DEN KRISTNE OPPDRAGELSE
 • Apostolicam Actuosiatem, Dekret om LEKFOLKETS APOSTOLA

Postkonsiliære dokumenter

 • General Cathecetical Directory, 1971
 • Den katolske skole, 1977, norsk utgave 1994
 • Familiaris Consortio, apostolisk skrivelse fra pave Johannes Paul II 1981 (Dansk utgave 1983; Fællesskabet i familien)
 • Lay Catholics in Schools: Witness to Faith, Rome 1983
 • Den katolske Kirkes katekisme, 1993, norsk utgave 1994

Norske/nordiske kirkelige dokumenter

 • Retningslinjer for katekesen i Norden, 1999
av Webmaster publisert 13.06.2008, sist endret 13.06.2008 - 18:00