St. Paul gymnas

Skolen har et eget nettsted, se www.stpaulgymnas.no

Skolens adresse:
Adresse Florida, Nygårdsgaten 124, 5008 Bergen
Rektor:
Petter Gjessing (fra 1. januar 2017)
Prosjektleder:
Gjermund Høgh
Lærer/rådgiver:
Dag Olav Larsen
Skoleprest og rektor for St. Sunniva kapell:
Lukas Stefan Lorf-Wollesen
Skolestyre (fra 19. oktober 2016 til 31. desember 2017)
Tom Schjelderup Skare (leder)
Dom Alois Brodersen Can.Reg (nestleder)
Ellen Cathrine Greve (medlem)
Knut Robberstad (varamedlem)

Ekstraordinære kommunionsutdelere (fra 31. mars 2017)

          Remy Monzoon, Johanne Lein, Birgith Kalve, Theresa Robberstad og Eirik Sukke

Studenthjem

Studenthjemmet har 12 hybler, og vil bli drevet av Skolekontoret i OKB i nært samarbeid med St. Paul gymnas.


 

av Webmaster publisert 11.08.2010, sist endret 04.05.2017 - 14:14