Statistikk for Den katolske kirke i Norge

Historisk statistikk før 1950

Antall registrerte katolikker i Norge:

  1. 2014
  2. 1995-2004
  3. før 1995

Kommuner med minst 50 katolikker

Katolikker i Norge, etter fødeland:

  1. 2004
  2. 2000 (- delvise oppdateringer 2001, 2002 og 2003)
  3. 1994

Oversikt etter fødeland for de katolikker i Oslo katolske bispedømme som kvalifiserte til å utløse lovbestemt tilskudd til kirken etter nye offentlige ordninger, pr. juni 2006

Menighetsstatistikker: