Antall registrerte katolikker i Norge (1986-1994)

Tabellen dekker perioden frem til og med 1994. Fra og med 1995 henvises det til en ny tabell med mer informasjon.

31.12.
1994
31.12.
1993
31.12.
1992
31.12.
1991
31.12.
1990
31.12.
1989
31.12.
1988
31.12.
1987
31.12.
1986
I. Norske jurisdiksjoner
A: Oslo (bispedømme)
Oslo St. Olav 5 175 4 901 4 682 4 332 3 930 3 733 3 572 3 363 2 873
Oslo St. Hallvard 6 062 5 770 5 466 5 231 4 903 4 573 4 011 3 914 3 055
Arendal 367 355 348 318 311 310 294 267 244
Asker og Bærum 1 848 1 827 1 734 1 692 1 572 1 504 1 485 1 391 1 270
Askim (oppr. 1992) 395 375 360 - - - - - -
Bergen 3 849 3 658 3 557 3 366 3 100 3 003 2 672 2 638 1 896
Drammen 1 303 1 272 1 266 1 232 1 207 1 140 1 057 866 840
Fredrikstad (Note 1) 940 926 860 834 730 743 1 236 1 181 1 135
Halden (Note 1) 196 200 188 507 453 444 430 428 356
Hamar 784 778 734 667 622 544 517 519 513
Haugesund 576 557 534 558 520 484 501 396 401
Hønefoss (Note 1) 473 473 585 571 536 484 361 310 300
Kristiansand 1 717 1 633 1 565 1 529 1 515 1 346 1 304 985 908
Larvik (oppr. 1993) 217 211 - - - - - - -
Lillehammer 156 142 131 113 121 87 77 67 58
Lillestrøm 1 273 1 240 1 217 1 200 1 132 1 083 967 922 834
Moss (oppr. 1989) 655 650 645 630 612 594 - - -
Porsgrunn (Note 1) 1 095 1 052 895 810 853 840 806 621 672
Stavanger 2 421 2 350 2 582 2 465 2 206 2 324 2 354 2 301 2 094
Tønsberg (Note 1) 970 908 1 067 1 012 945 890 852 829 783
Sum (Oslo katolske bispedømme): 30 472 29 278 28 416 27 067 25 268 24 126 22 496 20 998 18 232
B: Tromsø (prelatur)
Tromsø 410 405 400 320 303 246 247 221 211
Bodø 245 284 223 216 123 121 118 110 112
Hammerfest 296 217 204 167 157 152 155 139 129
Harstad (Note 1) 186 172 170 170 177 167 158 176 144
Narvik (oppr. 1988) 71 78 87 74 85 85 85 - -
Storfjord (Lofoten) 40 40 41 39 39 39 37 29 25
Sum (Tromsø stift): 1 248 1 196 1 125 986 884 810 800 675 621
C: Trondheim (prelatur)
Trondheim 1 233 1 203 1 165 1 153 1 104 1 036 940 848 798
Kristiansund 165 158 152 134 135 112 102 107 96
Levanger 275 261 240 196 183 158 153 132 93
Molde 154 140 138 129 116 101 98 91 84
Ålesund 361 355 341 333 307 257 182 159 152
Sum (Trondheim stift): 2 188 2 117 2 036 1 945 1 845 1 664 1 475 1 337 1 223
Sum norske jurisdiksjoner: 33 908 32 591 31 577 29 998 27 997 26 600 24 771 23 010 20 076
II. Utenlandske jurisdiksjoner (Note 2)
Eikeli (Bærum) - 65 65 196 158 167 187 200 204
Jåttå (Stavanger) 25 - - - - - - - -
Hele Norge: 33 933 32 656 31 642 30 194 28 155 26 767 24 958 23 210 20 280
Note 1:
I 1988 ble Narvik utskilt fra Harstad.
I 1989 ble Moss utskilt fra Fredrikstad.
I 1992 ble Askim utskilt fra Halden.
I 1993 ble Larvik utskilt fra Tønsberg.
I 1993 ble Tinn kommune (med Rjukan), da med ca. 130 katolikker, overført fra Hønefoss til Porsgrunn.
Note 2:
Eikeli opphørte i 1994 som menighet for amerikanske og britiske militære tilknyttet NATO. De fleste av de gjenværende menighetslemmer tilhører nå Asker og Bærum menighet. En mindre NATO-stasjon ble etablert nær Stavanger. Det katolske NATO-personell som ble basert der, utgjorde ingen militærmenighet, men ble betjent av St. Svithuns menighet i Stavanger.
av Webmaster publisert 27.02.2003, sist endret 19.03.2011 - 16:02