Oslo katolske bispedømme

Bispedømmet omfatter de tretten sydligste fylker, t.o.m. Sogn og Fjordane, Oppland og Hedmark. Størrelse: 154.560 km². Befolkningsstatistikk. Bispedømmets historie.

okb(at)katolsk(dot)no

Bispedømmets adresse:
Adresse Akersveien 5, 0177 Oslo Adresse Postboks 8830 St. Olavs plass, 0028 Oslo Telefon 23 21 95 00 Telefax 23 21 95 01 Bankkonto 3000.15.43683, org. nr. 938431744

Finner du ikke det du leter etter? Se oversikten over nasjonale foretak

BISKOP

Mgr. Bernt Eidsvig Can.Reg. Biskop Bernt Eidsvig (foto: Olav Hasselknippe)

Bispeviet: 22. oktober 2005

Motto: "Labori non honori" (Arbeid, ikke ære) 

Biskopens forværelse:
okb@katolsk.no
Telefon 23 21 95 08
Biskopens sekretær:
Gunhild Ficarra (fra 1. juni 2007)
Biskopens kapellan:
P. Bharath Villavarayen (fra 1. september 2013)
Biskop emeritus:
Gerhard Schwenzer SS.CC.
KURIE & ADMINISTRASJON
okb.gif
Generalvikar: generalvikaren(at)okb(dot)katolsk(dot)no
Mgr. Huynh Tan Hai (fra 1. september 2011)
Telefon 23 219 506; Kontortid: man–tors 10.30–13.30
Biskoppelig vikar for innvandrersjelesorgen: Innvandrersjelesorg(at)okb(dot)katolsk(dot)no
Mgr. Torbjørn Olsen (fra 1. november 2014)
Telefon 23 219 552
Rettsvikar/official: tribunalet(at)katolsk(dot)no
P. Gerard Tartaglia (fra 11. mars 2014)
Pønitentiar:
P. Rory Mulligan SM (fra 3. desember 2006)
Kansler:
P. Carlo Borromeo Le Hong Phuc (fra 10. juni 2010)
Økonom: finans(at)okb(dot)katolsk(dot)no
Thuan Cong Pham (fra 1. juni 2007, fristilt fra desember 2016)
Diakon Sindre-Jacob Bostad (fungerende, fra desember 2016)
Stabsleder: stabsleder(at)okb(dot)katolsk(dot)no
Anne-Mette Ringdal (konstituert, fra 1. april 2017)
HR-leder: hr(at)okb(dot)katolsk(dot)no
Anne-Mette Ringdal (fra 30. mars 2016)
Notarer:
Gunhild Ficarra, Bharath Villavarayen
Arkiv: arkiv(at)okb(dot)katolsk(dot)no
Thomas D'Arcy Shepherd (fra august 2007)
Saksbehandler:
Anne Pernille Stamnestrø (fra 1. oktober 2010)
 
 
MENIGHETER & KAPELLDISTRIKT

Oslo (St. Olav, St. Hallvard, St. Johannes) | Arendal | Asker og Bærum | Askim | Bergen | Drammen | FredrikstadHalden | HamarHaugesund | Hønefoss | Jessheim | Kongsvinger | Kristiansand | Larvik | Lillehammer | Lillestrøm | Moss | Porsgrunn | Sandefjord | Stavanger | Tønsberg | Valdres

AVDELINGER ØVRIG

Innvandrersjelesorg

Sjelesorg i fengsler

Sjelesorg på sykehus

St. Olav domkirke

Tribunalet (Den kirkelige domstol)

St. Eystein presteseminar

Skolevirksomhet

Regnskap og eiendomsforvaltning

Kommunikasjon

Pastoralavdeling

IT og medlemssenter 

Husholdning, vaktmestertjeneste og resepsjon

St. Olav bokhandel

Norges unge katolikker

Mariaholm kurs- og konferansesenter 

Beredskap mot seksuelle overgrep

Sentrale organer

Interne organer (arbeidsmiløutvalg og ombud)

Øvrige kommisjoner, råd og utvalg

Kloster, ordenssamfunn, legordener og bevegelser 

Prester, diakoner og legbrødre

Fransiskushjelpen

Givertjeneste

Statistikk

Statutter, regler og retningslinjer

Foredragsvirksomhet i Oslo m/omegn

Katolsk Akademi

Bønn for kall

Adresseforandring

av Webmaster publisert 27.11.2010, sist endret 07.04.2017 - 23:59