FASTE

Askekors

Fastetidens skriftlesninger og liturgi: Hjelpemidler til forvandling

Les mer
 

Arendal

Opprettet 1911. Sognet omfatter kommuner i det østlige Aust-Agder, og i Telemark. I Aust-Agder: Risør, Grimstad, Arendal, Gjerstad, Vegårshei, Tvedestrand, Froland, og Åmli. I Telemark: Fyresdal og Nissedal. 5.623 km². Befolkningsstatistikk. Historikk.

Menighetstilhørighet etter postnummer og etter kommune.

E-post Arendal(at)katolsk(dot)no

Menigheten har et eget nettsted.

St. Franciskus Xaverius kirke

Innviet som "stasjon" (menighet) 11. november 1911 av biskop Fallize

Adresse Kirkebakken 19, 4836 Arendal Telefon 37 00 06 20 Telefax 37 00 06 01 Bankkonto 3000.15.18425
Messetider

Sognekontoret er normalt betjent tirsdag og torsdag 14.00-16.00. Onsdag og fredag 10.00-12.00 og 14.00-16.00. Mandag er prestenes fridag. Kirken er åpen tirsdag til søndag fra morgen til siste messe.

Sogneadministrator:
P. Grzegorz Gryz O.F.M. (fra 1. januar 2013)
Kapellan:
P. Hallvard Hole O.F.M. (fra 1. august 2012)
Andre prester i menigheten:
P. Nikolas Goryczka O.F.M.
P. Sigurd Markussen (fra 21. januar 2015)
Diakon:
Diakon Lars Jul Hansen (fra 8. januar 2012)
Menighetssekretær: Arendal(at)katolsk(dot)noE-post til menigheten
Beata Anna Matych (fra høsten 2007)
Menighetsråd (valgt i mai 2014, konstituert 15.september):
Sogneadministratoren, Michael Golding (ordstyrer), Belinda B. Pedersen (varaordstyrer), Ingrid Fløistad Kanda-Kanda (sekretær) Bozena Lisiecka  (medlemmer), Roxana Smetan Løken (utnevnt medlem)
Helga Lid Ball, Andrzej Domachowski (varamedlemer)
Finansråd:
Jan-Erik Løken, Beata Matych, Ragnar Larsen
Pastoralrådsrepresentanter:
Se egen oversikt.
Kirkelig assistent:
Pål Koren Pedersen

Katolsk Forum


Kommuniteter

Fransiskanerne

Skoler

St. Franciskus skole og barnehage