Arendal

Opprettet 1911. Sognet omfatter åtte kommuner i det østlige Agder fylke, og to i Telemark fylke. I Agder: Risør, Grimstad, Arendal, Gjerstad, Vegårshei, Tvedestrand, Froland og Åmli. I Telemark: Fyresdal og Nissedal. 5.620 km². Befolkningsstatistikk. Historikk.

Menighetstilhørighet etter postnummer, kommune og kart.

E-post Arendal(at)katolsk(dot)no

Menigheten har et eget nettsted.

St. Franciskus Xaverius kirke

Innviet som "stasjon" (menighet) 11. november 1911 av biskop Fallize

Adresse Kirkebakken 19, 4836 ArendalTelefon 37 00 22 01 Bankkonto 3000.15.18425, Bankkonto  Vipps 121379, org.nr: 971 494 441
Messetider

Sognekontoret er normalt betjent tirsdager kl. 10.00 – 14.00 og fredager kl. 10.00 – 14.00.
Mandag er prestenes fridag. Kirken er åpen tirsdag til søndag fra morgen til siste messe.

Sogneprest:
P. Sigurd Markussen (fra 1. august 2017)
Menighetssekretær: Arendal(at)katolsk(dot)noE-post til menigheten
Beata Anna Matych (fra høsten 2007)
Barne- og ungdomsarbeider:
Joris Neyens (fra 3. januar 2022 – 20% stilling)
Menighetsråd (fra 1. september 2021):
Formann: sognepresten
Leder: Roxana Smetan Løken
Nestleder: Andrzej Domachowski
Sekretær: Joris Neyens
Medlemmer: Maurice Norbert Isabwe Ghislain, Jonas Langemyr, Esther Mang, Belinda B. Pedersen og Marta Tryzna
Finansråd:
Jan-Erik Løken, Beata Matych, Janet Skaalvik
Pastoralrådsrepresentanter:
Se egen oversikt.
Kirkelig assistent:
Pål Koren Pedersen

Caritas Arendal

Bankkonto for Caritas Arendal: 2895 44 07111 - org. nr.  920 909 973

Koordinator: 
Joris Neyens (fra 3. januar 2022 – 60% stilling)
Caritas Infosenter:
Pawel Matych (leder, fra 14. september 2020)

Katolsk Forum


Skoler

St. Franciskus skole og barnehage

av Webmaster publisert 17.10.2010, sist endret 28.05.2024 - 15:27