Arendal

Opprettet 1911. Sognet omfatter kommuner i det østlige Aust-Agder, og i Telemark. I Aust-Agder: Risør, Grimstad, Arendal, Gjerstad, Vegårshei, Tvedestrand, Froland, og Åmli. I Telemark: Fyresdal og Nissedal. 5.623 km². Befolkningsstatistikk. Historikk.

Menighetstilhørighet etter postnummer og etter kommune.

E-post Arendal(at)katolsk(dot)no

Menigheten har et eget nettsted.

St. Franciskus Xaverius kirke

Innviet som "stasjon" (menighet) 11. november 1911 av biskop Fallize

Adresse Kirkebakken 19, 4836 Arendal Telefon  37 00 22 01 Bankkonto 3000.15.18425
Messetider

Sognekontoret er normalt betjent tirsdag og torsdag 14.00-16.00. Onsdag og fredag 10.00-12.00 og 14.00-16.00. Mandag er prestenes fridag. Kirken er åpen tirsdag til søndag fra morgen til siste messe.

Sogneprest:
P. Sigurd Markussen (fra 1. august 2017)
Sogneadministrator:
P. Grzegorz Gryz O.F.M. (1. januar 2013 – 1. august 2017)
Kapellaner:
P. Hallvard Hole O.F.M. (1. august 2012 – 1. august 2017)
P. Gustaw Brzozowski O.F.M. (9. august 2016 – 1. august 2017)
Menighetssekretær: Arendal(at)katolsk(dot)noE-post til menigheten
Beata Anna Matych (fra høsten 2007)
Menighetsråd (valgt i juni 2016, konstitueres i september):
Faste representanter: sogneadministratoren, Ingrid Fløistad Kanda-Kanda, Andrzej Domachowski, Roxana Smetan Løken, Torill Raumanni
Vararepresentanter: Felicidad J. Lamson, Helga Lid Ball
Finansråd:
Jan-Erik Løken, Beata Matych, Ragnar Larsen
Pastoralrådsrepresentanter:
Se egen oversikt.
Kirkelig assistent:
Pål Koren Pedersen

Katolsk Forum


Kommuniteter

Fransiskanerne

Skoler

St. Franciskus skole og barnehage

av Webmaster publisert 17.10.2010, sist endret 22.05.2017 - 15:13