Messetider for påsken

Se også ordinære messetider.

Messetider for påsken 2018
 

Palmesøndag
09.00 - Messe
11.00 – Høymesse m/palmeprosesjon
13.30 – Messe på polsk

Onsdag 28. mars
18.30 – Messe

Skjærtorsdag
18.30 – Messe

Langfredag
14.15 Korsveiandakt
15.00 – Langfredagsliturgi
Skriftemål etter gudstjenesten

Påskeaften
11.00 Velsignelse av påskemat
12.00 – Velsignelse av påskemat
13.00-Velsignelse av påskemat

23.00 – Påskevigiliemesse
(Midnattsmesse)

1. påskedag
11.00 – Høymesse
13.30 – Messe på polsk

2. påskedag
11.00 – Messe

                                                     

av Webmaster publisert 20.04.2010, sist endret 16.05.2018 - 10:43